หัวข้อกิจกรรม อ่าน
22 มิ.ย. 60 16:05:49
 พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย
1148
22 มิ.ย. 60 15:56:24
 เตรียมความพร้อมงานบริหารธุรกิจวิชาการ
1189
20 มิ.ย. 60 11:29:06   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 B.HRM & M.HRM รับการตรวจประเมินฯ
1154
19 มิ.ย. 60 15:26:03
 แถลงข่าว Olympic Day 2017
1183
19 มิ.ย. 60 15:22:01   สาขาวิชาการตลาด
  MKT รับการตรวจประเมินฯ
1182
18 มิ.ย. 60 13:40:24
 นำเสนอฝึกประสบการณ์ฯ กศ.บป.
1186
18 มิ.ย. 60 13:20:49
 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
1163
18 มิ.ย. 60 13:14:17
 ศึกษาดูงานคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1199
18 มิ.ย. 60 12:45:12
 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และสำนักงาน
1158
18 มิ.ย. 60 12:22:53
 พิธีทำบุญตักบาตร - พิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญน้องใหม่
1201
18 มิ.ย. 60 12:14:46
 พิธีเทียน
1199
9 มิ.ย. 60 14:29:29
 ชิงธง
1164
9 มิ.ย. 60 14:01:23
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ
1183
8 มิ.ย. 60 16:25:49
 นศ. คณะบริหารฯ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
1159
8 มิ.ย. 60 16:23:32
 คณะครุฯ ดูงานสารสนเทศฯ
1218
7 มิ.ย. 60 11:22:38
 BACC & ACC เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
1183
6 มิ.ย. 60 16:41:58
 ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2
1153
6 มิ.ย. 60 11:07:38
 รายงานการตรวจสอบภายใน 2560
1193
6 มิ.ย. 60 11:03:55
 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
1187
1 มิ.ย. 60 15:36:13
 นักศึกษาแกนนำ จัดทำดอกไม้จันทน์
1159
1 มิ.ย. 60 11:03:27
 GM รับการตรวจประเมินฯ
1157
30 พ.ค. 60 11:00:36
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
1182
30 พ.ค. 60 10:24:19
 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
1161
23 พ.ค. 60 13:11:16
 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE
1185
23 พ.ค. 60 13:06:19
 การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
1189