คณะผู้แทนทูตอิสราเอล เยี่ยมเยือนคณะบริหารฯ

นายยูวาล วัคส์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล และคณะ ให้เกียรติมารับประทานอาหารกลางวัน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ จ.อุบลราชธานี ปีที่ 3 พร้อมทั้งอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม Cluster ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอินทนิล


ภาพกิจกรรม


Share this post