หัวข้อกิจกรรม อ่าน
11 ก.ย. 61 11:40:43
 การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1164
11 ก.ย. 61 11:39:55
 กิจกรรมการแข่งขัน PUBG MOBILE
1185
11 ก.ย. 61 11:39:03
 ประกวดพิธีกร ประจำปี 2561
1155
11 ก.ย. 61 11:37:19
 สัมมนาหัวข้อพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
1196
11 ก.ย. 61 11:36:28
 ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ GM
1156
11 ก.ย. 61 11:35:27
 บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 4 ACBA2018
1159
11 ก.ย. 61 11:34:36
 การเสวนา ?การตลาดยุคดิจิทัล?
1154
11 ก.ย. 61 11:33:48
 ปฐมนิเทศวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ภาคกศ.บป.
1192
11 ก.ย. 61 11:32:44
 อบรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1199
11 ก.ย. 61 11:31:52
 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
1189
11 ก.ย. 61 11:30:55
 กิจกรรมประกวดน้องหล่าคำแพง 2018
1176
11 ก.ย. 61 11:30:18
 กิจกรรมประกวด SMART FRESHY BOY & GIRL
1188
11 ก.ย. 61 11:29:39
 บริหารธุรกิจเกมส์ครั้งที่ 15
1190
11 ก.ย. 61 11:28:56
 โครงการความร่วมมือกับ บมจ.สยามแม็คโคร ในการจัดการร้านค้าปลีกชุมชน
1192
11 ก.ย. 61 11:28:16
 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2561
1185
11 ก.ย. 61 11:27:28
 คณะผู้บริหารประเมินการสอนเพื่อพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
1196
11 ก.ย. 61 11:26:38
 กิจกรรมไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
1186
11 ก.ย. 61 11:25:39
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
1192
11 ก.ย. 61 11:24:44
 พิธีเทียนต้อนรับน้องใหม่
1186
11 ก.ย. 61 11:23:48
 รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมความพร้อมขบวนแห่ นางรำ
1195
11 ก.ย. 61 11:22:55
 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
1197
11 ก.ย. 61 11:22:10
 ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
1140
11 ก.ย. 61 00:04:07
 ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
1177
11 ก.ย. 61 00:00:45   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1174
10 ก.ย. 61 23:59:48   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1146