ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากร

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากร ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและกรจัดการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนด้วยจรรยาบรรณ


ภาพกิจกรรม


Share this post