ปรับภูมิทัศน์ เตรียมปลูกปอเทือง

ผศ.พูลทรัพย์ หวังดี นำนักศึกษาชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมดินปลูกต้นปอเทือง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสระน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


ภาพกิจกรรม


Share this post