หัวข้อกิจกรรม อ่าน
10 ม.ย. 60 12:22:15
 รับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติม
1158
5 ม.ย. 60 15:06:17   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 พัฒนาศักยภาพชุมชน
1194
5 ม.ย. 60 11:22:46
 สัมภาษณ์นายกสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปี 2559
1276
5 ม.ย. 60 11:16:20
 เตรียมการจัดทำเว็บเพจศิษย์เก่าฯ
1200
4 ม.ย. 60 16:01:17
 เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์
1179
2 ม.ย. 60 14:02:05
 กศ.บป. นำเสนอแผนพัฒนาองค์กร
1195
2 ม.ย. 60 14:00:16
 งานเปิดตัวแคมเปญสินเชื่อ SMART SMEs
1157
28 มี.ค. 60 14:50:26
 ประชุมบอร์ดบริหาร
1191
28 มี.ค. 60 14:29:28
 สัมภาษณ์นักศึกษาเรียนดี
1192
23 มี.ค. 60 17:25:16
 บทสัมภาษณ์นักศึกษากิจกรรมเด่น
1191
23 มี.ค. 60 12:16:53
 ประชุมพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
1152
21 มี.ค. 60 18:45:19
 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1238
21 มี.ค. 60 13:55:33
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
1165
21 มี.ค. 60 13:10:16
 ประชุมทีมสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
1175
16 มี.ค. 60 16:26:09
  "คิด - ทำ นอกกรอบ"
1194
13 มี.ค. 60 16:51:04
 พัฒนาคุณภาพนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
1152
13 มี.ค. 60 16:49:35   สาขาวิชาการตลาด
 Marketing Buzz Team
1161
13 มี.ค. 60 08:48:44   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 การจัดการทั่วไป ศึกษาดูงาน
1172
13 มี.ค. 60 08:46:27   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 เยาวสตรีดีเด่น
1188
11 มี.ค. 60 10:56:39
 โมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน
1192
9 มี.ค. 60 16:57:35
 ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร
1173
9 มี.ค. 60 09:54:31
 คัดเลือกทุนวิจัย
1159
8 มี.ค. 60 13:57:29
 การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน
1150
8 มี.ค. 60 11:12:16
 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
1136
2 มี.ค. 60 14:16:34
 ประชุมการจัดการขยะ
1168