เยี่ยมชม Cluster

นางศศลักษณ์ สุภสร ภริยาผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ จ.อุบลราชธานี ปีที่ 3 พร้อมทั้งอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอินทนิล


ภาพกิจกรรม


Share this post