รำบุญข้าวประดับดิน

อ.พัชราวดี กุลบุญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน 80 คน ร่วมรำฮีตสิบสอง ประเพณีบุญเดือนเก้า "บุญข้าวประดับดิน" ในงานถนนสายวัฒนธรรม ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  ณ อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก


ภาพกิจกรรม


Share this post