หัวข้อกิจกรรม อ่าน
กิจกรรมชวนคุย ชวนคิด ชวนทำ 5 ก.ย. 66 13:34:48
 กิจกรรมชวนคุย ชวนคิด ชวนทำ
1314
อาการแบบนี้เรียกว่าอะไรอะคับน้อลลล ความม่วน ความฮา ความสนุก พร้อมสาระ 5 ก.ย. 66 13:30:36
 อาการแบบนี้เรียกว่าอะไรอะคับน้อลลล ความม่วน ความฮา ความสนุก พร้อมสาระ
1268
5 ก.ย. 66 13:21:10
 26 มิถุนายน 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมต้อนรับน้องปี 1 สู่ครอบครัวบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
1202
16 มิถุนายน 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กิจกรรมการจัดการความรู้ทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสู่กระบวนการ Road to be ณ ห้องเรียน 8201 อาคารเรียน 5 ก.ย. 66 13:11:12
 16 มิถุนายน 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กิจกรรมการจัดการความรู้ทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสู่กระบวนการ Road to be ณ ห้องเรียน 8201 อาคารเรียน
1215
15  มิถุนายน  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสำนักงานคณบดี ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5 ก.ย. 66 13:00:35
 15 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสำนักงานคณบดี ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1197
วันที่ 13 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการความรู้ Road to be.. เพื่อติดตามและเติมเต็ม แผนพัฒนาตนเองทั้ง Hard skills และ Soft skills จากการ Coaching ของอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละหลักสูตร ณ ห้อง 8201 26 มิ.ย. 66 15:50:26
 วันที่ 13 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการความรู้ Road to be.. เพื่อติดตามและเติมเต็ม แผนพัฒนาตนเองทั้ง Hard skills และ Soft skills จากการ Coaching ของอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละหลักสูตร ณ ห้อง 8201
1233
วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๖ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 26 มิ.ย. 66 15:48:08
 วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๖ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1226
วันที่ 12 มิ.ย. 66 ประชุมเตรียมรับน้องและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง 8201 26 มิ.ย. 66 15:43:16
 วันที่ 12 มิ.ย. 66 ประชุมเตรียมรับน้องและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง 8201
1193
วันที่ 12 มิ.ย. 66 เข้ารับการตรวจประเมินผลติดตามการดำเนิน โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ ต่อยอดการเกษตร ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 26 มิ.ย. 66 15:21:43
 วันที่ 12 มิ.ย. 66 เข้ารับการตรวจประเมินผลติดตามการดำเนิน โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ ต่อยอดการเกษตร ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
1179
วันที่ 10 มิ.ย. 66 ณ บ้านโพนเมือง อ.โพนเมือง จ.อุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานการเสริมสร้างความพร้อมในการดำรงชีวิต การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยอย่างมีความสุข 26 มิ.ย. 66 15:20:01
 วันที่ 10 มิ.ย. 66 ณ บ้านโพนเมือง อ.โพนเมือง จ.อุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานการเสริมสร้างความพร้อมในการดำรงชีวิต การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยอย่างมีความสุข
1209
วันที่ 9 มิ.ย. 66 การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี ณ หอประชุมไพรพะยอม 26 มิ.ย. 66 15:18:06
 วันที่ 9 มิ.ย. 66 การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี ณ หอประชุมไพรพะยอม
1173
วันที่ 31 พ.ค. 66 พิธีมอบเหรียญรางวัล นักกีฬากอล์ฟ การแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 26 มิ.ย. 66 15:14:45
 วันที่ 31 พ.ค. 66 พิธีมอบเหรียญรางวัล นักกีฬากอล์ฟ การแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39
1192
วันที่ 31 พ.ค. 66 กีฬากอล์ฟ การแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 ณ สนามกอล์ฟปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 มิ.ย. 66 15:06:39
 วันที่ 31 พ.ค. 66 กีฬากอล์ฟ การแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 ณ สนามกอล์ฟปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1176
วันที่ 28 พ.ค. 66  การประชุมผู้จัดการทีม กีฬากอล์ฟ การแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39  ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 26 มิ.ย. 66 14:57:24
 วันที่ 28 พ.ค. 66 การประชุมผู้จัดการทีม กีฬากอล์ฟ การแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1179
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ 5 ม.ย. 66 10:31:13
 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์
1191
โครงการ BBA Smart Culture 5 ม.ย. 66 10:27:02
 โครงการ BBA Smart Culture
1187
การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น 5 ม.ย. 66 10:20:19
 การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น
1225
วันที่ 1 - 2 เม.ย. 66 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสูตรการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 5 ม.ย. 66 09:58:27
 วันที่ 1 - 2 เม.ย. 66 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสูตรการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
1179
การถ่ายภาพ ว่าที่บัณฑิต 5 ม.ย. 66 09:54:30
 การถ่ายภาพ ว่าที่บัณฑิต
1191
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ม.ย. 66 09:52:16
 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
1210
ปฐมนิเทศ 5 ม.ย. 66 09:35:08
 ปฐมนิเทศ
1195
ความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน 5 ม.ย. 66 09:28:45
 ความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน
1204
ศึกษาดูงาน 5 ม.ย. 66 09:15:31
 ศึกษาดูงาน
1208
วันที่ 16 มี.ค. 66 สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมการเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (BACC) วิชาสัมมนาการบัญชี 17 มี.ค. 66 13:24:30   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 16 มี.ค. 66 สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมการเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (BACC) วิชาสัมมนาการบัญชี
1204
วันที่ 15 มีนาคม 66 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ? ระหว่าง โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กับ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17 มี.ค. 66 13:23:26
 วันที่ 15 มีนาคม 66 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ? ระหว่าง โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กับ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1177