ประชุมดำเนินการสอบ ภาค ก

ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ นำคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่่วไป (ภาค ก) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนนการด้านต่าง ๆ


ภาพกิจกรรม


Share this post