หัวข้อกิจกรรม อ่าน
วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :พิธีมอบเหรียญรางวัล การเเข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 6 ก.ย. 65 12:34:23
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :พิธีมอบเหรียญรางวัล การเเข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
808
วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :พิธีมอบเหรียญรางวัล การเเข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 6 ก.ย. 65 12:34:23
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :พิธีมอบเหรียญรางวัล การเเข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
809
วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :พิธีมอบเหรียญรางวัล การเเข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 6 ก.ย. 65 12:34:22
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :พิธีมอบเหรียญรางวัล การเเข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
808
วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ไทย พบ มาเลเซีย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 6 ก.ย. 65 12:32:38
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ไทย พบ มาเลเซีย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
808
วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ Assoc.Prof.Dr.Mohd Rushdan Mohd Jailami (AUSC President) และ คุณประชา กิจตรงศิริ กรรมการบริหารสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 6 ก.ย. 65 12:31:32
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ Assoc.Prof.Dr.Mohd Rushdan Mohd Jailami (AUSC President) และ คุณประชา กิจตรงศิริ กรรมการบริหารสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
809
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง ไทย พบ  มาเลเซีย  กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 6 ก.ย. 65 12:30:11
  วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง ไทย พบ มาเลเซีย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
808
วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. 6 ก.ย. 65 12:28:42
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ.
810
วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย BRONZE MEDAL ระหว่าง ฟิลิปปินส์ พบ  สิงคโปร์  กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 6 ก.ย. 65 09:49:59
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย BRONZE MEDAL ระหว่าง ฟิลิปปินส์ พบ สิงคโปร์ กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
808
วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี, ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, Mr.Jap Jimmy,  Mr.Wong Yew Tong, Mr.Tan Wei Kiat Aaron, Ms.Wong Evon, Mr.Koh Aloysius เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิท 6 ก.ย. 65 09:43:48
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี, ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, Mr.Jap Jimmy, Mr.Wong Yew Tong, Mr.Tan Wei Kiat Aaron, Ms.Wong Evon, Mr.Koh Aloysius เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิท
809
วันที่ 5 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง Play off match ระหว่าง สิงคโปร์ พบ มาเลเซีย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 6 ก.ย. 65 09:41:03
 วันที่ 5 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง Play off match ระหว่าง สิงคโปร์ พบ มาเลเซีย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
809
วันที่ 5 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ คุณปิยพงษ์ พิรุณ เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 6 ก.ย. 65 09:39:29
 วันที่ 5 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ คุณปิยพงษ์ พิรุณ เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
810
 วันที่ 5 ส.ค. 65 ณ หอประชุม 113 นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2565 6 ก.ย. 65 09:38:12
  วันที่ 5 ส.ค. 65 ณ หอประชุม 113 นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2565
809
วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 6 ก.ย. 65 09:36:30
 วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
810
วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :สีสันกองเชียร์ขอบสนาม บาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 6 ก.ย. 65 09:35:36
 วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :สีสันกองเชียร์ขอบสนาม บาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
809
วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 6 ก.ย. 65 09:34:24
 วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
808
 วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ คุณประชา กิจตรงศิริ และ คุณสุริยา ไตรนทีพิทักษ์  ที่เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 6 ก.ย. 65 09:32:06
  วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ คุณประชา กิจตรงศิริ และ คุณสุริยา ไตรนทีพิทักษ์ ที่เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
809
วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิงมาเลเซีย พบ สิงคโปร์ 30 ส.ค. 65 11:42:07
 วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิงมาเลเซีย พบ สิงคโปร์
812
วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 30 ส.ค. 65 10:25:52
 วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
812
วันที่ 3 ส.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 30 ส.ค. 65 10:11:55
 วันที่ 3 ส.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
813
วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง ฟิลิปปินส์ พบ มาเลเซีย 30 ส.ค. 65 10:08:37
 วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง ฟิลิปปินส์ พบ มาเลเซีย
813
วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง ไทย พบ สิงคโปร์ 30 ส.ค. 65 10:04:37
 วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง ไทย พบ สิงคโปร์
812
วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : การแข่งขันบาสเกตบอล ระหว่าง ไทยแลนด์ พบ สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 30 ส.ค. 65 10:00:34
 วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : การแข่งขันบาสเกตบอล ระหว่าง ไทยแลนด์ พบ สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
811
วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ไทย พบ มาเลเซีย 30 ส.ค. 65 09:56:11
 วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ไทย พบ มาเลเซีย
811
วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลชาย จากฟิลิปปินส์ เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 30 ส.ค. 65 08:45:53
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลชาย จากฟิลิปปินส์ เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
811
วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลหญิง จากมาเลเซีย เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 30 ส.ค. 65 08:43:35
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลหญิง จากมาเลเซีย เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
815