หัวข้อกิจกรรม อ่าน
วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง สิงคโปร์ พบ ฟิลิปปินส์ 30 ส.ค. 65 08:37:00
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง สิงคโปร์ พบ ฟิลิปปินส์
811
วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง มาเลเซีย พบ ไทย 30 ส.ค. 65 08:34:55
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง มาเลเซีย พบ ไทย
810
วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :  ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ระหว่าง สิงคโปร์  พบ ไทย 30 ส.ค. 65 08:33:06
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ระหว่าง สิงคโปร์ พบ ไทย
811
วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลหญิง จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 30 ส.ค. 65 08:28:25
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลหญิง จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
813
วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลชาย จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 30 ส.ค. 65 08:25:05
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลชาย จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
813
วันที่ 31 ก.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : ประชุมผู้จัดการทีมบาสเกตบอล และประชุมกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20 29 ส.ค. 65 23:30:01
 วันที่ 31 ก.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : ประชุมผู้จัดการทีมบาสเกตบอล และประชุมกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20
813
วันที่ 31 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. :  เข้าครัวปรุงอาหาร สำหรับ Staff คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 29 ส.ค. 65 23:27:47
 วันที่ 31 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : เข้าครัวปรุงอาหาร สำหรับ Staff คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
812
วันที่ 30 - 31 ก.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กีฬาบาสเกตบอล 29 ส.ค. 65 23:25:04
 วันที่ 30 - 31 ก.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กีฬาบาสเกตบอล
812
วันที่ 30-31 ก.ค 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มรภ.อบ. : ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาบาสเกตบอลที่เข้าซ้อมและทีม staff คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ทำหน้าที่ต่างๆในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ประเภทกีฬาบาสเกตบอล 29 ส.ค. 65 23:22:50
 วันที่ 30-31 ก.ค 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มรภ.อบ. : ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาบาสเกตบอลที่เข้าซ้อมและทีม staff คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ทำหน้าที่ต่างๆในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ประเภทกีฬาบาสเกตบอล
810
วันที่ 30 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  : ต้อนรับทัพนักกีฬาบาสเกตบอล จากประเทศมาเลยเชีย สู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 29 ส.ค. 65 23:20:58
 วันที่ 30 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : ต้อนรับทัพนักกีฬาบาสเกตบอล จากประเทศมาเลยเชีย สู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
808
วันที่ 30 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มรภ.อบ. : ร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอ สัมภาษณ์ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 29 ส.ค. 65 23:15:34
 วันที่ 30 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มรภ.อบ. : ร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอ สัมภาษณ์ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
814
วันที่ 29 ก.ค. 65  ณ สนามบินอุบลราชธานี : ต้อนรับทัพนักกีฬาบาสเกตบอล จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ 29 ส.ค. 65 23:13:10
 วันที่ 29 ก.ค. 65 ณ สนามบินอุบลราชธานี : ต้อนรับทัพนักกีฬาบาสเกตบอล จากสาธารณรัฐสิงคโปร์
812
วันที่ 28 ก.ค. 65 ณ UBRU Happiness Stadium มรภ.อบ. : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 29 ส.ค. 65 23:11:21
 วันที่ 28 ก.ค. 65 ณ UBRU Happiness Stadium มรภ.อบ. : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
810
วันที่ 28 ก.ค. 65 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย ฯ : พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 29 ส.ค. 65 23:09:11
 วันที่ 28 ก.ค. 65 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย ฯ : พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
809
วันที่ 27 ก.ค. 65  ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ฝ่ายสารสนเทศ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการลงพื้นที่สนามแข่งขันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 29 ส.ค. 65 23:05:32
 วันที่ 27 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ฝ่ายสารสนเทศ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการลงพื้นที่สนามแข่งขันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
814
วันที่ 26 ก.ค. 65 ณ UBRU Happiness Stadium มรภ.อบ. : พิธีเปิดหมู่บ้านนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 29 ส.ค. 65 23:03:10
 วันที่ 26 ก.ค. 65 ณ UBRU Happiness Stadium มรภ.อบ. : พิธีเปิดหมู่บ้านนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
810
วันที่ 25 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ?Volunteer? เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ 29 ส.ค. 65 23:01:30
 วันที่ 25 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ?Volunteer? เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่
810
วันที่ 25 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มรภ.อบ. : ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามบาสเกตบอล 29 ส.ค. 65 22:59:10
 วันที่ 25 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มรภ.อบ. : ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามบาสเกตบอล
811
วันที่ 24 ก.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : ซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 29 ส.ค. 65 22:57:16
 วันที่ 24 ก.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : ซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
812
วันที่ 23 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 29 ส.ค. 65 22:54:02
 วันที่ 23 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "English for Sports: ASEAN University Cames, UBRU" สำหรับ VOLUNTEER กีฬาบาสเกตบอล
812
วันที่ 21 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : ตลาดแห่งความสุข @UBRU ?Happiness Market by UBRU? 29 ส.ค. 65 22:51:06
 วันที่ 21 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : ตลาดแห่งความสุข @UBRU ?Happiness Market by UBRU?
811
วันที่ 21 ก.ค. 65 ณ หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อบ. : กิจกรรมไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 29 ส.ค. 65 22:49:30
 วันที่ 21 ก.ค. 65 ณ หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อบ. : กิจกรรมไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
812
วันที่ 21 ก.ค. 65 ณ ณ หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อบ. : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 29 ส.ค. 65 22:46:50
 วันที่ 21 ก.ค. 65 ณ ณ หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อบ. : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 "น้อมจิต วันทาบูชาครู กตัญญูกตเวที"
810
วันที่ 21 ก.ค. 64  ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : แสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 29 ส.ค. 65 22:44:32
 วันที่ 21 ก.ค. 64 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : แสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564
811
วันที่ 20 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : สัมภาษณ์พิจารณามอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 29 ส.ค. 65 22:41:41
 วันที่ 20 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : สัมภาษณ์พิจารณามอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565
813