หัวข้อกิจกรรม อ่าน
กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ทางสาขาวิชาการจัดการข้อมูลธุรกิจ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ บ้านจิกลุ่ม หมู่ ๒ ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 19 ม.ย. 67 14:02:57
 กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ทางสาขาวิชาการจัดการข้อมูลธุรกิจ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ บ้านจิกลุ่ม หมู่ ๒ ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
79
กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้สอน อ.ภราดา บุญรมย์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดการประกอบธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ 19 ม.ย. 67 14:00:50
 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้สอน อ.ภราดา บุญรมย์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดการประกอบธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ
71
 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การจััดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ผู้สอน อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษามีความรู้ในด้านการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมและทำให้เกิดขึ้น 19 ม.ย. 67 13:55:09
  กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การจััดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ผู้สอน อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษามีความรู้ในด้านการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมและทำให้เกิดขึ้น
83
กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา วิจัยทางการบัญชี ผู้สอน ผศ.ดร.กฤตยกมล ธานิสพงษ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษาสามารถเข้าใจกระบวนการวิจัย และดำเนินการวิจัยได้ 19 ม.ย. 67 13:52:53
 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา วิจัยทางการบัญชี ผู้สอน ผศ.ดร.กฤตยกมล ธานิสพงษ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษาสามารถเข้าใจกระบวนการวิจัย และดำเนินการวิจัยได้
77
ขอแสดงความยินดีกับทีม BBA UBRU E-SPORT พี่ทีม เดโชพล ดาศรี (DBM) พี่ลีซอ ภัทรพงษ์ ชนะงาม (DBM) พี่ต้น ภาคภูมิ ศรีบ้านบาก (DBM) น้องแซน กฤษฎา สุทธิกุล (DBM) น้องเฮง เจริญชัย เชียวสกุล (GM) และ อาจารย์รติ ท่าโพธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอีสปอร 19 ม.ย. 67 13:51:41
 ขอแสดงความยินดีกับทีม BBA UBRU E-SPORT พี่ทีม เดโชพล ดาศรี (DBM) พี่ลีซอ ภัทรพงษ์ ชนะงาม (DBM) พี่ต้น ภาคภูมิ ศรีบ้านบาก (DBM) น้องแซน กฤษฎา สุทธิกุล (DBM) น้องเฮง เจริญชัย เชียวสกุล (GM) และ อาจารย์รติ ท่าโพธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอีสปอร
62
มองรูปเราให้ชินก่อนนะ เดี๋ยวตอนนั่งสบตาจะได้ไม่เขิน #นิเทศศาสตร์ 19 ม.ย. 67 13:49:38
 มองรูปเราให้ชินก่อนนะ เดี๋ยวตอนนั่งสบตาจะได้ไม่เขิน #นิเทศศาสตร์
61
ธรรมชาติสร้างให้ตาอยู่ข้างหน้า เพื่อสอนว่าอย่าหันหลังมองอตีต #นิเทศศาสตร์ 19 ม.ย. 67 13:47:14
 ธรรมชาติสร้างให้ตาอยู่ข้างหน้า เพื่อสอนว่าอย่าหันหลังมองอตีต #นิเทศศาสตร์
64
หัวใจคุณมีค่าแค่ไหนอะ แต่หัวใจเรามีค่าแค่คุณนะ #การบัญชี 19 ม.ย. 67 13:44:58
 หัวใจคุณมีค่าแค่ไหนอะ แต่หัวใจเรามีค่าแค่คุณนะ #การบัญชี
60
บันไดอาจมีหลายขั้น แต่รักเรานั้น เรียนสาขาบัญชี #การบัญชี 19 ม.ย. 67 13:43:34
 บันไดอาจมีหลายขั้น แต่รักเรานั้น เรียนสาขาบัญชี #การบัญชี
60
คิดจะพักให้คิดถึงทะเล แต่ถ้าคิดจะเรียน BBA ให้คิดถึงเรา #การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 19 ม.ย. 67 13:35:12
 คิดจะพักให้คิดถึงทะเล แต่ถ้าคิดจะเรียน BBA ให้คิดถึงเรา #การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
62
เด็กคืออนาคตของชาติ แต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด น้องก็น่าจะเป็นอนาคตของพี่ #การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 19 ม.ย. 67 13:33:32
 เด็กคืออนาคตของชาติ แต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด น้องก็น่าจะเป็นอนาคตของพี่ #การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
59
ถ้าคนจริง โอวัลตินต้องละลาย #การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 19 ม.ย. 67 13:31:59
 ถ้าคนจริง โอวัลตินต้องละลาย #การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
62
ส่องฟรี...ไม่คิดตังค์ อยากมีตังส์ให้เรียนสาขาเราสิคะ #การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 19 ม.ย. 67 13:29:28
 ส่องฟรี...ไม่คิดตังค์ อยากมีตังส์ให้เรียนสาขาเราสิคะ #การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
62
ยื่นแบบภาษีเพื่อชุมชน ----------- วันที่ 7 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ยื่นแบบภาษีเพื่อชุมชน BACC โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคากรและนัก 19 ม.ย. 67 13:27:54
 ยื่นแบบภาษีเพื่อชุมชน ----------- วันที่ 7 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ยื่นแบบภาษีเพื่อชุมชน BACC โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคากรและนัก
60
ผู้ไม่มีแผลเป็น คือผู้ไม่มีประสบการณ์ #การจัดการข้อมูลธุรกิจ 19 ม.ย. 67 13:25:22
 ผู้ไม่มีแผลเป็น คือผู้ไม่มีประสบการณ์ #การจัดการข้อมูลธุรกิจ
59
ผู้ไม่มีแผลเป็น คือผู้ไม่มีประสบการณ์ #การจัดการข้อมูลธุรกิจ 19 ม.ย. 67 13:23:08
 ผู้ไม่มีแผลเป็น คือผู้ไม่มีประสบการณ์ #การจัดการข้อมูลธุรกิจ
58
เธอชอบสาวเกาหลี แต่เราสาวบัญชีเธอชอบไหมละ.. #การบัญชี 19 ม.ย. 67 13:21:08
 เธอชอบสาวเกาหลี แต่เราสาวบัญชีเธอชอบไหมละ.. #การบัญชี
61
ไม่ชอบโดนเท ให้เซมาเรียนบัญชี รักเค้า... #การบัญชี 19 ม.ย. 67 13:19:38
 ไม่ชอบโดนเท ให้เซมาเรียนบัญชี รักเค้า... #การบัญชี
57
ถ้าเธอชอบคนเก่ง เราเที่ยวเก่งเธอชอบไหม #การจัดการข้อมูลธุรกิจ 19 ม.ย. 67 13:18:00
 ถ้าเธอชอบคนเก่ง เราเที่ยวเก่งเธอชอบไหม #การจัดการข้อมูลธุรกิจ
61
ขอแสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้รับรางวัลหน่วยงานสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ระดับดีมาก 19 ม.ย. 67 13:16:27
 ขอแสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้รับรางวัลหน่วยงานสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ระดับดีมาก
42
มองกล้องอะทำเผลอ แต่มองเธออะ เราตั้งใจ #การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 19 ม.ย. 67 13:07:31
 มองกล้องอะทำเผลอ แต่มองเธออะ เราตั้งใจ #การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
61
สโม67?เข้าพบคณบดี????เพื่อรับฟังนโยบายการทำงานและแนวทางการพัฒนานักศึกษาร่วมกันกับ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 19 ม.ย. 67 13:04:36
 สโม67?เข้าพบคณบดี????เพื่อรับฟังนโยบายการทำงานและแนวทางการพัฒนานักศึกษาร่วมกันกับ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
60
คนอะไรสวยไม่รู้จักพัก น่ารักไม่รู้จักพอ #การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 19 ม.ย. 67 13:01:18
 คนอะไรสวยไม่รู้จักพัก น่ารักไม่รู้จักพอ #การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
58
เป็นผู้หญิงบัญชีสายสตรอง ผู้ชายไม่มองก็ต้องเดินชน #การบัญชี 19 ม.ย. 67 12:58:15
 เป็นผู้หญิงบัญชีสายสตรอง ผู้ชายไม่มองก็ต้องเดินชน #การบัญชี
58
IBM66 เนาะ.. ทะเลคู่กับน้ำ ป่าคู่กับเขา แล้วเราคู่เธอได้ไหม #การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 19 ม.ย. 67 12:54:21
 IBM66 เนาะ.. ทะเลคู่กับน้ำ ป่าคู่กับเขา แล้วเราคู่เธอได้ไหม #การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
60