หัวข้อกิจกรรม อ่าน
การแข่งขัน E-SPORT ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 7 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 บรรยากาศการแข่งขันกีฬา E-SPORT ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? ณ ห้องสมุด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 17 ม.ย. 67 14:19:34
 การแข่งขัน E-SPORT ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 7 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 บรรยากาศการแข่งขันกีฬา E-SPORT ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? ณ ห้องสมุด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
72
การแข่งขันเปตอง ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 7 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 บรรยากาศการแข่งขันกีเปตอง ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17 ม.ย. 67 13:56:42
 การแข่งขันเปตอง ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 7 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 บรรยากาศการแข่งขันกีเปตอง ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
71
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 7 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17 ม.ย. 67 13:54:06
 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 7 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
70
การแข่งขันฟุตซอลหญิง ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 7 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิง ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? ณ สนาม Indoor Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17 ม.ย. 67 13:14:04
 การแข่งขันฟุตซอลหญิง ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 7 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิง ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? ณ สนาม Indoor Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
68
การแข่งขันตะกร้อ ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 7 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 บรรยากาศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? ณ สนาม Indoor Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17 ม.ย. 67 13:09:41
 การแข่งขันตะกร้อ ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 7 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 บรรยากาศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? ณ สนาม Indoor Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62
วันที่ 7 ม.ค. 67 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS SMART2024? ณ โรงยิมนีเซียม UBRU มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยนักศึกษาร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วิ่ง 11 17 ม.ย. 67 13:04:49
 วันที่ 7 ม.ค. 67 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS SMART2024? ณ โรงยิมนีเซียม UBRU มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยนักศึกษาร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วิ่ง 11
67
การแข่งขันฟุตซอล ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 6 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? ณ สนาม Indoor Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17 ม.ย. 67 12:57:08
 การแข่งขันฟุตซอล ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 6 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? ณ สนาม Indoor Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
65
การแข่งขันเปตอง ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 6 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 ?????????????? บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี -------------- #การแข่งขันกีฬา 17 ม.ย. 67 12:54:09
 การแข่งขันเปตอง ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 6 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 ?????????????? บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี -------------- #การแข่งขันกีฬา
63
การแข่งขัน E-SPORT ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 6 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 ?????????????? บรรยากาศการแข่งขันกีฬา E-SPORT ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 6 ม.ค. 67 ณ ห้องสมุด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยร 17 ม.ย. 67 12:47:51
 การแข่งขัน E-SPORT ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 6 ม.ค. 67 #BBASPORTS2024 ?????????????? บรรยากาศการแข่งขันกีฬา E-SPORT ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS 2024? วันที่ 6 ม.ค. 67 ณ ห้องสมุด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยร
59
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่เป้าหมายอาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #IBM #GM #CME -------------- วันที่ 23 ธ.ค. 66 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรม 17 ม.ย. 67 12:13:10
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่เป้าหมายอาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #IBM #GM #CME -------------- วันที่ 23 ธ.ค. 66 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรม
66
สนุกกว่าเชียร์ทีมดีๆ ก็เชียร์นักกีฬาหน้าตาดีนี่แหละ???????? กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะสู่การแข่งขันกีฬานักศึกษาBBA จัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการ 17 ม.ย. 67 12:10:14
 สนุกกว่าเชียร์ทีมดีๆ ก็เชียร์นักกีฬาหน้าตาดีนี่แหละ???????? กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะสู่การแข่งขันกีฬานักศึกษาBBA จัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการ
66
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่เป้าหมายอาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #ACC #BACC -------------- วันที่ 23 ธ.ค. 66 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบร 17 ม.ย. 67 12:07:35
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่เป้าหมายอาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #ACC #BACC -------------- วันที่ 23 ธ.ค. 66 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบร
52
วันที่ 23 ธ.ค. 66 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่เป้าหมายอาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด วิทยากรโดย นายกิตติชัย จันทรไตรรัตน์ ตำแหน่ง การตลาดออนไลน์ บริษัท โตโยต้าดีเ 17 ม.ย. 67 12:04:27
 วันที่ 23 ธ.ค. 66 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่เป้าหมายอาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด วิทยากรโดย นายกิตติชัย จันทรไตรรัตน์ ตำแหน่ง การตลาดออนไลน์ บริษัท โตโยต้าดีเ
52
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา UBRU ESPORTS UBRU ESPORTS ทีมชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ UBRU ESPORTS ทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 17 ม.ย. 67 11:59:37
 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา UBRU ESPORTS UBRU ESPORTS ทีมชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ UBRU ESPORTS ทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 "ภูพานเกมส์"
51
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ใช้เวลาว่างจากการเรียนการสอน พัฒนาตนเองในทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ทักษะภาษา (Language Learning center) 17 ม.ย. 67 11:57:25
 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ใช้เวลาว่างจากการเรียนการสอน พัฒนาตนเองในทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ทักษะภาษา (Language Learning center)
49
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ให้บริการ ห้องสมุด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เพื่อใช้ในกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 17 ม.ย. 67 11:53:55
 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ให้บริการ ห้องสมุด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เพื่อใช้ในกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
55
เราพร้อมม!ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา BBA Sport Smart กีฬานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการ 17 ม.ย. 67 11:41:33
 เราพร้อมม!ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา BBA Sport Smart กีฬานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการ
55
การแข่งกีฬา กอล์ฟ งานกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ? อรุณเกมส์ ? วันที่ 7 ธ.ค. 66 ณ สนามกอล์ฟกองบิน 21 จ.อุบลราชธานี 17 ม.ย. 67 11:38:08
 การแข่งกีฬา กอล์ฟ งานกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ? อรุณเกมส์ ? วันที่ 7 ธ.ค. 66 ณ สนามกอล์ฟกองบิน 21 จ.อุบลราชธานี
56
บรรยากาศการแข่งกีฬา กอล์ฟ งานกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ? อรุณเกมส์ ? วันที่ 7 ธ.ค. 66 ณ สนามกอล์ฟกองบิน 21 จ.อุบลราชธานี 17 ม.ย. 67 11:35:32
 บรรยากาศการแข่งกีฬา กอล์ฟ งานกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ? อรุณเกมส์ ? วันที่ 7 ธ.ค. 66 ณ สนามกอล์ฟกองบิน 21 จ.อุบลราชธานี
61
เปิดอย่างเป็นทางการ ?อรุณเกมส์? กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๓ ------------------------------------ การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๓ ภายใต้ชื่อ ?อรุณเกมส์? ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับบทเจ้าภาพระหว่า 17 ม.ย. 67 11:32:13
 เปิดอย่างเป็นทางการ ?อรุณเกมส์? กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๓ ------------------------------------ การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๓ ภายใต้ชื่อ ?อรุณเกมส์? ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับบทเจ้าภาพระหว่า
55
เปิดอย่างเป็นทางการ ?อรุณเกมส์? กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ??- วันที่ 6 ธ.ค. 66 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 33 ภายใต้ชื่อ ?อรุ 17 ม.ย. 67 11:28:02
 เปิดอย่างเป็นทางการ ?อรุณเกมส์? กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ??- วันที่ 6 ธ.ค. 66 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 33 ภายใต้ชื่อ ?อรุ
56
บรรยากาศการแข่งกีฬา กอล์ฟ งานกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ? อรุณเกมส์ ? วันที่ 6 ธ.ค. 66 ณ สนามกอล์ฟกองบิน 21 จ.อุบลราชธานี 17 ม.ย. 67 11:25:24
 บรรยากาศการแข่งกีฬา กอล์ฟ งานกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ? อรุณเกมส์ ? วันที่ 6 ธ.ค. 66 ณ สนามกอล์ฟกองบิน 21 จ.อุบลราชธานี
59
เริ่มแล้ววววววจ้าาาาา บุญบ้านเฮา มันต้องยิ่งใหญ่ . พบกับ - การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์กางแปลงโดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และการแสดงดนตรีจากสาขาวิชาดนตรี - การออกร้านและสินค้าท้องถิ่น - การแต่งกายชุดไทยย้อนยุค/ไทยอีสาน 17 ม.ย. 67 11:22:48
 เริ่มแล้ววววววจ้าาาาา บุญบ้านเฮา มันต้องยิ่งใหญ่ . พบกับ - การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์กางแปลงโดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และการแสดงดนตรีจากสาขาวิชาดนตรี - การออกร้านและสินค้าท้องถิ่น - การแต่งกายชุดไทยย้อนยุค/ไทยอีสาน
61
เตรียมพร้อมภาพยนตร์กางแปลงและละครเวที เจอกันพรุ่งนี้ 4 ธ.ค.66 เริ่มเวลา 15.30 น. เป็นต้นไปจ้า 17 ม.ย. 67 11:18:49
 เตรียมพร้อมภาพยนตร์กางแปลงและละครเวที เจอกันพรุ่งนี้ 4 ธ.ค.66 เริ่มเวลา 15.30 น. เป็นต้นไปจ้า
57
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสภาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏแห่งประเทศไทย 17 ม.ย. 67 11:17:02
 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสภาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏแห่งประเทศไทย
57