กิจกรรมประกวดน้องหล้าคำแพง ประจำปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ โดยนายก้องเกียรติ บุญพงศ์ษา นายกสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมประกวดน้องหล้าคำแพง ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อหาตัวแทนคณะฯ เข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมครั้งนี้ โดยผู้ชนะเลิศน้องหล้าคำแพงฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวมธิดา ทองลือ จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และชนะเลิศน้องหล้าคำแพงฝ่ายชาย ได้แก่ นายศักดิ์นรินทร์ หานาม จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ภาพกิจกรรม


Share this post