การออกแบบและผลิตสื่อ

ผศ.นรีนุช ยุวดีนิเวศ ประธานสาขาวิชาการตลาด นำคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมการออกแบบและผลิตสื่อ เพื่อใช้สำหรับงานทางการตลาดให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 8402


ภาพกิจกรรม


Share this post