บริหารธุรกิจเกมส์ครั้งที่ 14

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ โดยสโมสรนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 “บริหารธุรกิจเกมส์ครั้งที่ 14” โดยมี ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด รอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 17  – 21 กรกฎาคม 2560 และรอบชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560  ณ สนามกีฬา และโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของนักศึกษา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.924641497673675.1073742441.100003835012962&type=3&pnref=story


ภาพกิจกรรม


Share this post