หัวข้อกิจกรรม อ่าน
29 ส.ค. 65 23:30:01
 วันที่ 31 ก.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : ประชุมผู้จัดการทีมบาสเกตบอล และประชุมกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20
1184
29 ส.ค. 65 23:27:47
 วันที่ 31 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : เข้าครัวปรุงอาหาร สำหรับ Staff คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1180
29 ส.ค. 65 23:25:04
 วันที่ 30 - 31 ก.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กีฬาบาสเกตบอล
1125
29 ส.ค. 65 23:22:50
 วันที่ 30-31 ก.ค 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มรภ.อบ. : ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาบาสเกตบอลที่เข้าซ้อมและทีม staff คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ทำหน้าที่ต่างๆในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ประเภทกีฬาบาสเกตบอล
1139
29 ส.ค. 65 23:20:58
 วันที่ 30 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : ต้อนรับทัพนักกีฬาบาสเกตบอล จากประเทศมาเลยเชีย สู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1147
29 ส.ค. 65 23:15:34
 วันที่ 30 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มรภ.อบ. : ร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอ สัมภาษณ์ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1187
29 ส.ค. 65 23:13:10
 วันที่ 29 ก.ค. 65 ณ สนามบินอุบลราชธานี : ต้อนรับทัพนักกีฬาบาสเกตบอล จากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1189
29 ส.ค. 65 23:11:21
 วันที่ 28 ก.ค. 65 ณ UBRU Happiness Stadium มรภ.อบ. : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1145
29 ส.ค. 65 23:09:11
 วันที่ 28 ก.ค. 65 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย ฯ : พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
1148
29 ส.ค. 65 23:05:32
 วันที่ 27 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ฝ่ายสารสนเทศ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการลงพื้นที่สนามแข่งขันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1178
29 ส.ค. 65 23:03:10
 วันที่ 26 ก.ค. 65 ณ UBRU Happiness Stadium มรภ.อบ. : พิธีเปิดหมู่บ้านนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1153
29 ส.ค. 65 23:01:30
 วันที่ 25 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ?Volunteer? เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่
1186
29 ส.ค. 65 22:59:10
 วันที่ 25 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มรภ.อบ. : ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามบาสเกตบอล
1145
29 ส.ค. 65 22:57:16
 วันที่ 24 ก.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : ซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1157
29 ส.ค. 65 22:54:02
 วันที่ 23 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "English for Sports: ASEAN University Cames, UBRU" สำหรับ VOLUNTEER กีฬาบาสเกตบอล
1178
29 ส.ค. 65 22:51:06
 วันที่ 21 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : ตลาดแห่งความสุข @UBRU ?Happiness Market by UBRU?
1146
29 ส.ค. 65 22:49:30
 วันที่ 21 ก.ค. 65 ณ หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อบ. : กิจกรรมไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1191
29 ส.ค. 65 22:46:50
 วันที่ 21 ก.ค. 65 ณ ณ หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อบ. : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 "น้อมจิต วันทาบูชาครู กตัญญูกตเวที"
1152
29 ส.ค. 65 22:44:32
 วันที่ 21 ก.ค. 64 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : แสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564
1174
29 ส.ค. 65 22:41:41
 วันที่ 20 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : สัมภาษณ์พิจารณามอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565
1186
29 ส.ค. 65 22:39:34
 วันที่ 19 ก.ค. 65 ณ วัดพระธาตุหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กิจกรรมวันเข้าพรรษา เรียนรู้ธรรม เรียนรู้เทียน ประจำปี 2565
1156
29 ส.ค. 65 22:37:20
 วันที่ 13 ก.ค. 65 ณ วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กิจกรรมวันเข้าพรรษา เรียนรู้ธรรม เรียนรู้เทียน ประจำปี 2565
1186
29 ส.ค. 65 22:32:39
 วันที่ 12 ก.ค. 65 ณ วัดศรีประดู่ บ้านดู่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี : กิจกรรมวันเข้าพรรษา เรียนรู้รรรม เรียนรู้เทียน ประจำปี 2565
1175
29 ส.ค. 65 22:30:15   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 วันที่ 11 ก.ค. 65 ณ วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านท่าเตาไห อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ จังหวัดอุบลราชธานี
1196
29 ส.ค. 65 22:25:59   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 วันที่ 9 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : ปฐมนิเทศนักศึกษา MBA.
1241