หัวข้อกิจกรรม อ่าน
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้ 6 มิ.ย. 67 15:30:19
 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้
14
เตรียมพร้อมหลักสูตรที่มีคุณภาพ รองรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 6 มิ.ย. 67 15:27:17
 เตรียมพร้อมหลักสูตรที่มีคุณภาพ รองรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
11
วันที่ 21 พ.ค. 67 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ? กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6 มิ.ย. 67 15:25:22
 วันที่ 21 พ.ค. 67 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ? กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
15
21 พ.ค. 67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ? ณ ห้องประชุมอินทนิล 21 พ.ค. 67 13:12:10
 21 พ.ค. 67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ? ณ ห้องประชุมอินทนิล
54
20 พ.ค. 67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ?  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล 20 พ.ค. 67 16:08:17
 20 พ.ค. 67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ? ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล
39
16 พ.ค. 67 อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 16 พ.ค. 67 10:55:07
 16 พ.ค. 67 อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อให้ได้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ" ฯ ห้อง 15-205
47
15 พ.ค. 67 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสำหรับศตวรรษที่ 21 15 พ.ค. 67 14:27:46
 15 พ.ค. 67 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสำหรับศตวรรษที่ 21
47
7 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 7 พ.ค. 67 15:43:39
 7 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
61
3 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมคณะฯ ประชุมคณกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 พ.ค. 67 15:29:51
 3 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมคณะฯ ประชุมคณกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
47
3 พ.ค. 67 ณ ห้อง 8201 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพการศึกษา 3 พ.ค. 67 11:13:31
 3 พ.ค. 67 ณ ห้อง 8201 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพการศึกษา
54
1 พ.ค. 67 แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 พ.ค. 67 11:04:01
 1 พ.ค. 67 แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
61
วันที่ 26 เม.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ วิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 30 ม.ย. 67 10:53:28
 วันที่ 26 เม.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ วิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
69
รางวัล Popular Vote การประกวดคลิป TikTok กิจกรรม SME Challenge Season 1 ประจำปี 2567 จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 29 ม.ย. 67 15:23:47
 รางวัล Popular Vote การประกวดคลิป TikTok กิจกรรม SME Challenge Season 1 ประจำปี 2567 จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
104
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์ ระดับอุดมศึกษาประจำปี 2567 ?ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 7? 29 ม.ย. 67 15:20:14
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์ ระดับอุดมศึกษาประจำปี 2567 ?ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 7?
125
รางวัลชนะเลิศ การประกวดหมอลำกลอนทำนองอุบล โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ปี 2567 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 29 ม.ย. 67 15:17:13
 รางวัลชนะเลิศ การประกวดหมอลำกลอนทำนองอุบล โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ปี 2567 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
67
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษา โครงการพัฒนายกระดับเครือข่ายความร่วมมือ และการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 29 ม.ย. 67 14:37:28
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษา โครงการพัฒนายกระดับเครือข่ายความร่วมมือ และการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ
56
29 เม.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม 29 ม.ย. 67 14:28:38
 29 เม.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม
72
 29 เม.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 2/2567 29 ม.ย. 67 14:25:27
  29 เม.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 2/2567
60
26 เม.ย. 67 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชตินิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ 26 ม.ย. 67 15:36:47
 26 เม.ย. 67 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชตินิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ
67
วันที่ 19 เม.ย. 67 ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ บ้านบัวเจริญ ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 ม.ย. 67 11:50:31
 วันที่ 19 เม.ย. 67 ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ บ้านบัวเจริญ ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
85
๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ?วันสงกรานต์? ประจำปี ๒๕๖๗ ณ อาคารปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 24 ม.ย. 67 11:46:57
 ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ?วันสงกรานต์? ประจำปี ๒๕๖๗ ณ อาคารปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
64
วันที่ 10 เม.ย. 67 โครงการ BBA Smart Culture ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ใต้อาคารเรียน 8 24 ม.ย. 67 11:45:49
 วันที่ 10 เม.ย. 67 โครงการ BBA Smart Culture ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ใต้อาคารเรียน 8
75
วันที่ 9 เม.ย. 67 กิจกรรม ?การจัดการความรู้ด้านวิชาการ? ณ ห้อง 8201 24 ม.ย. 67 11:44:36
 วันที่ 9 เม.ย. 67 กิจกรรม ?การจัดการความรู้ด้านวิชาการ? ณ ห้อง 8201
75
วันที่ 1-3 เม.ย. 67 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART Goal กำหนดเป้าหมายแบบมีปลายทาง ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 24 ม.ย. 67 11:43:13
 วันที่ 1-3 เม.ย. 67 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART Goal กำหนดเป้าหมายแบบมีปลายทาง ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
73
วันที่ 30 มี.ค. 67 งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16 ?การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา : พลังแห่งการพัฒนาท้องถิ่น? 24 ม.ย. 67 11:42:06
 วันที่ 30 มี.ค. 67 งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16 ?การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา : พลังแห่งการพัฒนาท้องถิ่น?
64