ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป

ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เผยว่า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ได้จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ จ.อุบลราชธานี ปีที่ 3 โดยมี นางละเอียด ไขศรีมธุรส ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอินทนิล
ในโอกาสนี้ นางวีระวรรณ ปัณฑรสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 และ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมแถลงถึงการดำเนินงาน การต่อยอดกิจกรรมเชื่อมโยงกับโครงการถนนสายวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมในปีต่อไป
นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย “การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน และแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs” โดย นายทัศนะ พันธุ์เดช ผู้จัดการเขต SME Bank เขต 13 และการเสวนาการดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแบบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบ Cluster พร้อมทั้งสรุปผลความสำเร็จการพัฒนากลุ่ม Cluster และ success case


ภาพกิจกรรม


Share this post