หัวข้อกิจกรรม อ่าน
11 มี.ค. 60 10:56:39
 โมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน
841
9 มี.ค. 60 16:57:35
 ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร
838
9 มี.ค. 60 09:54:31
 คัดเลือกทุนวิจัย
845
8 มี.ค. 60 13:57:29
 การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน
829
8 มี.ค. 60 11:12:16
 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
831
2 มี.ค. 60 14:16:34
 ประชุมการจัดการขยะ
842
28 ก.พ. 60 14:18:12
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2
834
24 ก.พ. 60 15:19:52
 นำเสนอรายงานพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
838
23 ก.พ. 60 14:45:03
 นิเทศศาสตร์ 4.0
896
23 ก.พ. 60 10:53:49
 ประชุมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าฯ
837
22 ก.พ. 60 13:56:52
 รับมอบถังขยะส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
832
21 ก.พ. 60 15:52:41
 ประชุมการพัฒนาระบบงานสารบรรณ
833
21 ก.พ. 60 13:44:54
 ประชุมสรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
845
21 ก.พ. 60 13:41:34
 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
829
21 ก.พ. 60 13:37:22
 พิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
830
15 ก.พ. 60 21:28:26
 การบัญชี และคอมฯ ธุรกิจ รองอันดับ 2 แข่งขันทักษะ
837
15 ก.พ. 60 21:26:00
 ศึกษาดูงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์
848
15 ก.พ. 60 21:20:17
 การจัดการงานเอกสารสำหรับงานจัดเก็บภาษี
834
15 ก.พ. 60 21:12:51
 วันราชภัฏ
841
15 ก.พ. 60 21:04:32
 พิธีอุปสมบทหมู่
831
15 ก.พ. 60 20:47:36
 พิธีบวชนาค
836
9 ก.พ. 60 15:00:12
 ประชุมคลัชเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2560
842
9 ก.พ. 60 10:36:54
 ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ แต่ง "บัลลังก์ดอกไม้"
842
8 ก.พ. 60 14:49:13
 ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
840
8 ก.พ. 60 14:22:09
 เสริมสร้างแรงบันดาลใจ
847