หัวข้อกิจกรรม อ่าน
2 ธ.ค. 54 15:08:43
 ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรรม "วันพ่อแห่งชาติ"
337
28 พ.ย. 54 13:06:15
 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
198
16 พ.ย. 54 10:15:21   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
1004
15 พ.ย. 54 12:32:58
 กิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดอุบลราชธานี
443
4 พ.ย. 54 16:10:32   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
473
4 พ.ย. 54 16:01:52   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2554
436
4 พ.ย. 54 15:52:34   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 2554
506
4 พ.ย. 54 15:47:51
 งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 2554
67
4 พ.ย. 54 15:20:35   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 งานกีฬาสานสัมพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
527
4 พ.ย. 54 12:26:20
 การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ผศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
231
1 พ.ย. 54 12:05:54   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ภาพกิจกรรมงานบายเนียร์ 2554
882
1 พ.ย. 54 11:02:05
 กีฬาสานสัมพันธ์บริหารธุรกิจ2554
317
31 ต.ค. 54 11:17:44
 ศึกษาดูงาน ณ เมืองคุนหมิง
249