หัวข้อกิจกรรม อ่าน
 3 ? 4 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 5 ม.ย. 67 13:10:18
  3 ? 4 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Intensive English Level II and Post-test"
105
คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมรำขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 5 ม.ย. 67 13:08:47
 คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมรำขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
86
รับมอบงบประมาณอุดหนุนขบวนรำแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566 จากผู้แทนเทศบาลนครอุบลราชธานี 5 ม.ย. 67 13:07:41
 รับมอบงบประมาณอุดหนุนขบวนรำแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566 จากผู้แทนเทศบาลนครอุบลราชธานี
83
16 ม.ค. 67 ณ ห้องประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 5 ม.ย. 67 13:05:05
 16 ม.ค. 67 ณ ห้องประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
62
5 ม.ค. 67 ณ หอประชุมไพรพะยอม การประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 5 ม.ย. 67 13:03:40
 5 ม.ค. 67 ณ หอประชุมไพรพะยอม การประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
62
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วันขึ้นปีใหม่ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 30 มี.ค. 67 08:17:04
 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วันขึ้นปีใหม่ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
110
 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อสุขภาวะที่ดีในองค์กร และแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 มี.ค. 67 14:44:23
  กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อสุขภาวะที่ดีในองค์กร และแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
158
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อสุขภาวะที่ดีในองค์กร และแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 มี.ค. 67 14:42:29
 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อสุขภาวะที่ดีในองค์กร และแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
145
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 10 มี.ค. 67 14:40:03
 พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
142
10 มี.ค. 67 14:38:01
 "ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
148
เปิดอย่างเป็นทางการ ?อรุณเกมส์? กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 10 มี.ค. 67 14:36:00
 เปิดอย่างเป็นทางการ ?อรุณเกมส์? กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
135
ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ และผู้จัดการทีม การจัดการแข่งกีฬา กอล์ฟ งานกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ? อรุณเกมส์ ? 10 มี.ค. 67 14:30:51
 ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ และผู้จัดการทีม การจัดการแข่งกีฬา กอล์ฟ งานกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ? อรุณเกมส์ ?
149
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งกีฬา กอล์ฟ งานกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ? อรุณเกมส์ ? 10 มี.ค. 67 14:25:08
 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งกีฬา กอล์ฟ งานกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ? อรุณเกมส์ ?
148
ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 10 มี.ค. 67 14:13:59
 ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
146
ประชุมบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 2/2566 10 มี.ค. 67 14:11:46
 ประชุมบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 2/2566
143
10 มี.ค. 67 14:08:17
 "ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี"
144
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 3/2566 10 มี.ค. 67 14:03:11
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 3/2566
125
10 มี.ค. 67 14:00:50
 "ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร"
170
พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง ณ วัดหลวง จ.อุบลราชธานี 10 มี.ค. 67 13:56:09
 พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง ณ วัดหลวง จ.อุบลราชธานี
124
10 มี.ค. 67 13:46:28
 "ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร"
149
10 มี.ค. 67 13:44:09
 บ้านสะอาดด้วยมือเรา หลังบ้านของความสะอาด คัดแยกขยะ ลดมลภาวะโลกร้อน
137
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 10 มี.ค. 67 13:40:48
 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
96
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 2/2566 10 มี.ค. 67 13:37:22
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 2/2566
96
ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566 10 มี.ค. 67 13:34:01
 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566
108
10 มี.ค. 67 13:19:46
 "ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร"
120