หัวข้อกิจกรรม อ่าน
12 ก.พ. 63 10:41:42
 CommArts Show case รายวิชาหลักการวิทยุกระจายเสียง
1172
12 ก.พ. 63 10:37:12
 MKT Show case รายวิชาสัมมนาทางการตลาด
1196
12 ก.พ. 63 10:31:40
 MKT Show case รายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค
1201
12 ก.พ. 63 10:28:10
 GMShow case รายวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
1209
12 ก.พ. 63 10:23:19
 ACC&BACC Show Case
1165
12 ก.พ. 63 10:20:00
 CommArtsShow case รายวิชาการสื่อสารการตลาด
1185
12 ก.พ. 63 10:16:33
 คณบดี มอบรางวัลคลิปจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น Popular Vote 1/2562
1189
12 ก.พ. 63 10:13:47
 MKT Show case รายวิชาการจัดการตราสินค้า
1191
12 ก.พ. 63 10:10:46
 GM Show case คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการจัดการ
1164
12 ก.พ. 63 10:07:17
 GM Show case รายวิชาการจัดการข้ามวัฒนธรรม
1197
6 ก.พ. 63 10:36:54
 CommArts Show case ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์1
1175
6 ก.พ. 63 10:32:49
 IBM Show case การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักการจัดการธุรกิจฯ
1191
6 ก.พ. 63 10:26:46
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม BBA RUN @บ้านคูมือง
1194
6 ก.พ. 63 10:22:30
 IBM SHOW CASE
1267
6 ก.พ. 63 10:19:33
 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที ๙
1131
6 ก.พ. 63 10:16:10
 UBRU Smart Freshy BOY & GIRL 2019
1172
6 ก.พ. 63 09:27:04
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่ง (BBA RUN @บ้านคูเมือง)
1188
6 ก.พ. 63 09:22:05
 การพัฒนาสินค้าท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางการตลาด
1189
16 ก.ย. 62 10:20:22   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 กิจกรรมจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
1174
16 ก.ย. 62 10:17:33
 จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1147
16 ก.ย. 62 10:14:42
 นักศึกษาจิตอาสา คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
1184
11 ก.ย. 62 12:01:03
 ร่วมแรงร่วมใจปั้นลูกบอล EM เพื่อชุมชน
1196
11 ก.ย. 62 11:56:53
 ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ชาวบ้าน ที่ประสบอุทกภัย
1203
11 ก.ย. 62 11:51:51
 นักศึกษาจิตอาสา BBA UBRU
1186
11 ก.ย. 62 11:46:48
 การตลาดอาสาทำความดี
1227