ประชุม กบ. คณะ ครั้งที่ 6

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560ณ ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ โดยมี ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา และดำเนินการจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร


ภาพกิจกรรม


Share this post