หัวข้อกิจกรรม อ่าน
19 ธ.ค. 54 20:40:03   สาขาวิชาการบัญชี
 คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีแสดงความยินดี
177
19 ธ.ค. 54 16:22:25   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44
186
19 ธ.ค. 54 09:59:28   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ประชุมสรรหากรรมการสภาวิชาการ
274
16 ธ.ค. 54 15:28:09
 คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแสดงความยินดี
439
15 ธ.ค. 54 09:55:31
 ลานแสดงกิจกรรม 14 ธ.ค. 2554 สาขานิเทศศาสตร์
460
14 ธ.ค. 54 11:34:47
 ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
520
13 ธ.ค. 54 10:09:30
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
401
6 ธ.ค. 54 10:03:04
 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 14 "ราชภัฏเกมส์"
490
2 ธ.ค. 54 15:08:43
 ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรรม "วันพ่อแห่งชาติ"
459
28 พ.ย. 54 13:06:15
 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
290
16 พ.ย. 54 10:15:21   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
1123
15 พ.ย. 54 12:32:58
 กิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดอุบลราชธานี
537
4 พ.ย. 54 16:10:32   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
618
4 พ.ย. 54 16:01:52   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2554
549
4 พ.ย. 54 15:52:34   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 2554
629
4 พ.ย. 54 15:47:51
 งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 2554
196
4 พ.ย. 54 15:20:35   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 งานกีฬาสานสัมพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
626
4 พ.ย. 54 12:26:20
 การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ผศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
346
1 พ.ย. 54 12:05:54   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ภาพกิจกรรมงานบายเนียร์ 2554
991
1 พ.ย. 54 11:02:05
 กีฬาสานสัมพันธ์บริหารธุรกิจ2554
476
31 ต.ค. 54 11:17:44
 ศึกษาดูงาน ณ เมืองคุนหมิง
363