หัวข้อกิจกรรม อ่าน
สัมมนาหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ วิเทศสัมพันธ์ 6 พ.ค. 64 13:47:01
 สัมมนาหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ วิเทศสัมพันธ์
811
โครงการพัฒนานักบัญชียุคใหม่ สู่ความ Smart สไตล์ BBA การอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 พ.ค. 64 10:50:22
 โครงการพัฒนานักบัญชียุคใหม่ สู่ความ Smart สไตล์ BBA การอบรมเชิงปฏิบัติการ
809
รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมและผู้ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายผ้าไทย 6 พ.ค. 64 10:31:12
 รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมและผู้ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายผ้าไทย
813
โครงการพัฒนานักบัญชียุคใหม่ สู่ความ Smart สไตล์ BBA 6 พ.ค. 64 10:26:29
 โครงการพัฒนานักบัญชียุคใหม่ สู่ความ Smart สไตล์ BBA
811
การประชุมบุคลากร BBA UBRU ครั้งที่ 1/2564 6 พ.ค. 64 10:22:53
 การประชุมบุคลากร BBA UBRU ครั้งที่ 1/2564
814
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ Creative Content Digital 6 พ.ค. 64 10:20:11
 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ Creative Content Digital
811
อบรมหัวข้อเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า 6 พ.ค. 64 10:15:11
 อบรมหัวข้อเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
811
 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการตลาด นักสื่อสารการตลาด 6 พ.ค. 64 10:11:20
  การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการตลาด นักสื่อสารการตลาด
809
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการจัดการทั่วไป 6 พ.ค. 64 10:06:02
 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการจัดการทั่วไป
810
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 พ.ค. 64 09:59:05
 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักวิชาการคอมพิวเตอร์
810
 สัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักพัฒนาชุมชน 6 พ.ค. 64 09:54:32
  สัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักพัฒนาชุมชน
810
ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมการประเมินแปลงปลูกงาดำ ของแปลงต้นแบบ และแปลงสมาชิก 6 พ.ค. 64 09:48:37
 ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมการประเมินแปลงปลูกงาดำ ของแปลงต้นแบบ และแปลงสมาชิก
811
เทคโนโลยีคู่ปัญญา พัฒนาชาติ? 6 พ.ค. 64 09:43:21
 เทคโนโลยีคู่ปัญญา พัฒนาชาติ?
811
BBA SPORT SMART 6 พ.ค. 64 09:38:46
 BBA SPORT SMART
812
UBRU OPEN 2021 6 พ.ค. 64 08:56:18
 UBRU OPEN 2021
812
การแข่งขันแบดมินตัน 5 พ.ค. 64 15:55:03
 การแข่งขันแบดมินตัน
808
กีฬาตะกร้อ 5 พ.ค. 64 15:51:43
 กีฬาตะกร้อ
811
 อบรมและปฏิบัติ 5 พ.ค. 64 15:48:49
  อบรมและปฏิบัติ
812
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ การกำจัดวัชพืช การกำจัดศัตรูพืช การไล่แมลง การถอนแยก และการตรวจแปลง (เตรียมน้ำหมักเพื่อฉีดพ่นไล่แมลง) ของสมาชิกคลัสเตอร์งาดำอุบลราชธานี 3 5 พ.ค. 64 15:46:15
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ การกำจัดวัชพืช การกำจัดศัตรูพืช การไล่แมลง การถอนแยก และการตรวจแปลง (เตรียมน้ำหมักเพื่อฉีดพ่นไล่แมลง) ของสมาชิกคลัสเตอร์งาดำอุบลราชธานี 3
811
 5 พ.ค. 64 15:38:49
 
810
การอบรมการผลิตครีมอาบน้ำรังไหม&ใบหม่อน ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองบ่อ 5 พ.ค. 64 15:36:20
 การอบรมการผลิตครีมอาบน้ำรังไหม&ใบหม่อน ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองบ่อ
810
ประชุมการจัดแข่งขันกีฬา BBA SPORT SMART 5 พ.ค. 64 15:30:35
 ประชุมการจัดแข่งขันกีฬา BBA SPORT SMART
810
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564 5 พ.ค. 64 15:22:45
 โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564
810
อบรมหัวข้อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสีเขียว 5 พ.ค. 64 15:17:44
 อบรมหัวข้อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสีเขียว
811
โครงการ Mini Entrepreneur 5 พ.ค. 64 15:11:37
 โครงการ Mini Entrepreneur
808