หัวข้อกิจกรรม อ่าน
28 ก.พ. 60 14:18:12
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2
1165
24 ก.พ. 60 15:19:52
 นำเสนอรายงานพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
1192
23 ก.พ. 60 14:45:03
 นิเทศศาสตร์ 4.0
1201
23 ก.พ. 60 10:53:49
 ประชุมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าฯ
1146
22 ก.พ. 60 13:56:52
 รับมอบถังขยะส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
1143
21 ก.พ. 60 15:52:41
 ประชุมการพัฒนาระบบงานสารบรรณ
1152
21 ก.พ. 60 13:44:54
 ประชุมสรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
1191
21 ก.พ. 60 13:41:34
 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
1144
21 ก.พ. 60 13:37:22
 พิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
1134
15 ก.พ. 60 21:28:26
 การบัญชี และคอมฯ ธุรกิจ รองอันดับ 2 แข่งขันทักษะ
1258
15 ก.พ. 60 21:26:00
 ศึกษาดูงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์
1202
15 ก.พ. 60 21:20:17
 การจัดการงานเอกสารสำหรับงานจัดเก็บภาษี
1151
15 ก.พ. 60 21:12:51
 วันราชภัฏ
1178
15 ก.พ. 60 21:04:32
 พิธีอุปสมบทหมู่
1161
15 ก.พ. 60 20:47:36
 พิธีบวชนาค
1159
9 ก.พ. 60 15:00:12
 ประชุมคลัชเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2560
1192
9 ก.พ. 60 10:36:54
 ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ แต่ง "บัลลังก์ดอกไม้"
1195
8 ก.พ. 60 14:49:13
 ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1178
8 ก.พ. 60 14:22:09
 เสริมสร้างแรงบันดาลใจ
1138
7 ก.พ. 60 16:24:53
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560
1147
1 ก.พ. 60 15:51:51
 ขอแสดงความยินดีกับกรรมการบริหาร และกรรมการประจำคณะ
1176
1 ก.พ. 60 14:20:07
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560
1159
1 ก.พ. 60 14:16:00
 หยั่งเสียงกรรมการประจำคณะ
1191
28 ม.ค. 60 09:48:43
 การอบรมสืบค้นข้อมูลดิจิตอล
1161
27 ม.ค. 60 11:03:56
 แสดงความยินดีปริญญากิตติมศักดิ์ ดร.บุญถอง ดีวิไซ เจ้าแขวงจำปาสัก
1133