ประชุมจัดทำวารสารวิชาการ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ โดย ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดีคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ นำคณะกรรมการประชุมหารือการจัดดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ


ภาพกิจกรรม


Share this post