ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัญจร ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมหารือกับคณะกรรมการประจำคณะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ กิจตรงยามาฮ่า สาขาบิ๊กซีอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post