หัวข้อกิจกรรม อ่าน
Marketing buzz ออกปฎิบัติการแล้ว ครั้งนี้ เราไปกันที่ #วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ? โดยมีอาจารย์ ดร. รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมารินทร์ ราตรี เป็นผู้ดูแลกิจกรรม? ซึ่งพี่ๆ การตลาดที่เรียนในรายวิชาการจัดกิจกรรม 18 ม.ย. 67 15:39:45
 Marketing buzz ออกปฎิบัติการแล้ว ครั้งนี้ เราไปกันที่ #วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ? โดยมีอาจารย์ ดร. รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมารินทร์ ราตรี เป็นผู้ดูแลกิจกรรม? ซึ่งพี่ๆ การตลาดที่เรียนในรายวิชาการจัดกิจกรรม
65
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ณ อำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คุณเกียรติศักดิ์ กาเผือกงาม และคุณบุญเพ็ง กาเผือกงาม เจ้าของธุรกิจ  เสาปูนสามแยก สาขานาเจริญ กล่าวว่า 18 ม.ย. 67 15:36:59
 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ณ อำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คุณเกียรติศักดิ์ กาเผือกงาม และคุณบุญเพ็ง กาเผือกงาม เจ้าของธุรกิจ เสาปูนสามแยก สาขานาเจริญ กล่าวว่า "การทำธุรกิจด้วยหัวใจ ซื่อสัตย์กับลูก
65
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ณ อำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ป้าติ๋ว ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำริมโขงเขมราฐ กลุ่มฝ้ายแท้ทอมือเขมราฐ กล่าวว่า 18 ม.ย. 67 15:29:42
 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ณ อำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ป้าติ๋ว ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำริมโขงเขมราฐ กลุ่มฝ้ายแท้ทอมือเขมราฐ กล่าวว่า "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายให้มีความทันสมัย สวยงาม การ
77
NEXTTO ร่วมกับ มหาวิทลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักบัญชีรุ่นใหม่ในหัวข้อ 18 ม.ย. 67 14:58:17
 NEXTTO ร่วมกับ มหาวิทลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักบัญชีรุ่นใหม่ในหัวข้อ "รู้ทันภาษีกับนักบัญชียุค Digital" . NEXTTO ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะอาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านที่ให้การต้อนร
71
ผู้ช่วยนักบัญชียุค Digital คือ ??? -------------- วันที่ 21 ก.พ. 67 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา Smart & Excellent BBA กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีทางการบัญ 18 ม.ย. 67 14:51:20
 ผู้ช่วยนักบัญชียุค Digital คือ ??? -------------- วันที่ 21 ก.พ. 67 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา Smart & Excellent BBA กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีทางการบัญ
67
วันที่ 21 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับอาจารย์และบุคลากร จากโรงเรียนนารีนุกูล โดยร่วมเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ พร้อมส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเน 18 ม.ย. 67 14:47:13
 วันที่ 21 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับอาจารย์และบุคลากร จากโรงเรียนนารีนุกูล โดยร่วมเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ พร้อมส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเน
75
เสริมสร้างความรู้การประกอบวิชาชีพนักวิชาการตรวจสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -------------- วันที่ 21 ก.พ. 67 อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC) วิทยากรโดย นางสาวศิริเ 18 ม.ย. 67 14:45:18
 เสริมสร้างความรู้การประกอบวิชาชีพนักวิชาการตรวจสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -------------- วันที่ 21 ก.พ. 67 อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC) วิทยากรโดย นางสาวศิริเ
67
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ?????????? ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษา???????? -------------- วันที่ 21 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีรเมธ ชายน้ำเค็ม นักศึกษาสาขาวิ 18 ม.ย. 67 14:39:50
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ?????????? ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษา???????? -------------- วันที่ 21 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีรเมธ ชายน้ำเค็ม นักศึกษาสาขาวิ
67
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์ระดับอุดมศึกษาประจำปี 2567???????? -------------- วันที่ 21 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราพร แก้วมาลา นั 18 ม.ย. 67 14:38:15
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์ระดับอุดมศึกษาประจำปี 2567???????? -------------- วันที่ 21 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราพร แก้วมาลา นั
68
เราชอบตัวเองตอนเผลอ แล้วเธอชอบเราตอนไหน #นิเทศศาสตร์ ---------------------------------------------- กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษาได้เรียนรู้ในวิธีการนำเสนอการสื่อ 18 ม.ย. 67 14:36:36
 เราชอบตัวเองตอนเผลอ แล้วเธอชอบเราตอนไหน #นิเทศศาสตร์ ---------------------------------------------- กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษาได้เรียนรู้ในวิธีการนำเสนอการสื่อ
55
การเตรียมตัวสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน --------- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC) หัวข้อ 18 ม.ย. 67 14:20:42
 การเตรียมตัวสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน --------- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC) หัวข้อ "การเตรียมตัวสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน
60
?รู้ทันภาษีกับนักบัญชียุค Digital? --------- วันที่ 20 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมประสบการณ์ 18 ม.ย. 67 13:23:22
 ?รู้ทันภาษีกับนักบัญชียุค Digital? --------- วันที่ 20 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมประสบการณ์
73
บุคลิกภาพที่ดีคือใบเบิกทางสู่ภาพลักษณ์ของการทำงาน --------------- วันที่ 18 ก.พ. 67 ผศ.ดร.วรนุช กุอุทา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีบัญฑิต ประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (ACC) รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพส 18 ม.ย. 67 13:12:17
 บุคลิกภาพที่ดีคือใบเบิกทางสู่ภาพลักษณ์ของการทำงาน --------------- วันที่ 18 ก.พ. 67 ผศ.ดร.วรนุช กุอุทา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีบัญฑิต ประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (ACC) รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพส
67
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา Smart & Excellent BBA กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีทางการบัญชี (BACC) หัวข้อ ?ผู้ช่วยนักบัญชียุค Digital? วิทยากรโดย นางสาวจันจิรา สุมนัส (กรรมการบริษัท เน็กซ์ทู ซิสเท็ม จำกัด) นางสาวสงกรานต์ ยังน้อย (กรรมการบ 18 ม.ย. 67 13:09:32
 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา Smart & Excellent BBA กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีทางการบัญชี (BACC) หัวข้อ ?ผู้ช่วยนักบัญชียุค Digital? วิทยากรโดย นางสาวจันจิรา สุมนัส (กรรมการบริษัท เน็กซ์ทู ซิสเท็ม จำกัด) นางสาวสงกรานต์ ยังน้อย (กรรมการบ
83
ขอเชิญร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC) หัวข้อ 18 ม.ย. 67 13:05:59
 ขอเชิญร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC) หัวข้อ "การประกอบวิชาชีพนักวิชาการตรวจสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์" วิทยากรโดย นางสาว ศิริเรียม พิมประจิตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการตรวจสอบบัญชี ของหน่วยงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ?
83
เริ่มแล้ว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (ACC) รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี 18 ม.ย. 67 13:02:35
 เริ่มแล้ว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (ACC) รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี "การสร้างบุคลิกภาพที่ดีสู่วัยทำงาน" วิทยากรโดย คุณสมใจ ดาระเกษ และคุณพนัชดา พูลเพิ่ม ????ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบร
65
ร่วมส่งกำลังใจให้น้องแฮม นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?ในการประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งดี ?TO BE NUMBER ONE IDOL 5 ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 18 ม.ย. 67 12:57:53
 ร่วมส่งกำลังใจให้น้องแฮม นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?ในการประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งดี ?TO BE NUMBER ONE IDOL 5 ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา
76
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ ให้กำลังใจนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?น้องตาต้า? ปพิชญา กุลพร นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และหมอแคน ?น้องทับ? นายธีรวุฒิ เรณู นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป ในการประกวดหมอลำกลอนทำนองอุบล จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหว 18 ม.ย. 67 12:50:15
 ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ ให้กำลังใจนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?น้องตาต้า? ปพิชญา กุลพร นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และหมอแคน ?น้องทับ? นายธีรวุฒิ เรณู นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป ในการประกวดหมอลำกลอนทำนองอุบล จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหว
69
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยสาขาวิชาการจั 18 ม.ย. 67 11:48:53
 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยสาขาวิชาการจั
71
นางสาวจิราพร แก้วมาลา นศ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์ระดับอุดมศึกษาประจำปี 2567 ในงาน?ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติคร 18 ม.ย. 67 11:47:31
 นางสาวจิราพร แก้วมาลา นศ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์ระดับอุดมศึกษาประจำปี 2567 ในงาน?ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติคร
62
#ยิ่งกว่าการเรียนในห้อง ก็การได้ลงสนามประลองศักยภาพตัวเอง **วันที่ 14 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา #สาขาวิชาการตลาด #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลธานี 18 ม.ย. 67 11:43:13
 #ยิ่งกว่าการเรียนในห้อง ก็การได้ลงสนามประลองศักยภาพตัวเอง **วันที่ 14 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา #สาขาวิชาการตลาด #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลธานี
72
ภาพบรรยากาศกิจกรรมไลฟ์สด #CME Valentine?s Day แนะนำสาขาพร้อมต้อนรับวาเลนไทน์ --------- วันที่ 13 ก.พ. 67 #สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18 ม.ย. 67 11:39:18
 ภาพบรรยากาศกิจกรรมไลฟ์สด #CME Valentine?s Day แนะนำสาขาพร้อมต้อนรับวาเลนไทน์ --------- วันที่ 13 ก.พ. 67 #สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
70
สาขาวิชาการตลาด โดย ผศ.ดร.อุมารินทร์ ราตรี และ ผศ.ดร.บุษยมาส ชื่นเย็น พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ถ่ายแบบภาพสำหรับงานประชาสัมพันธ์ รับเข้านักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง BBA Production Space 18 ม.ย. 67 11:31:59
 สาขาวิชาการตลาด โดย ผศ.ดร.อุมารินทร์ ราตรี และ ผศ.ดร.บุษยมาส ชื่นเย็น พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ถ่ายแบบภาพสำหรับงานประชาสัมพันธ์ รับเข้านักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง BBA Production Space
72
สร้างภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ อย่างมืออาชีพกับห้องสตูถ่ายภาพสุดชิค อุปกรณ์ครบครัน #BBA #Production #Space วันที่ 12 ก.พ. 67 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18 ม.ย. 67 11:28:35
 สร้างภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ อย่างมืออาชีพกับห้องสตูถ่ายภาพสุดชิค อุปกรณ์ครบครัน #BBA #Production #Space วันที่ 12 ก.พ. 67 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
65
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยสาขาวิชาการจัด 18 ม.ย. 67 11:22:39
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยสาขาวิชาการจัด
67