MOU แม็คโครมิตรแท้โชห่วย

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โดยมี ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และ คุณทิพย์วัลย์ คงเนียม ผู้จัดการทั่วไปสาขาอุบลราชธานี ร่วมลงนาม MOU ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 3 พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ทีมนักศึกษาที่มีแผนพัฒนาร้านโชห่วยดีเด่น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำทักษะจากการศึกษามาพัฒนาร้านค้าปลีก "ร้านโชห่วย" ภายใต้โครงการ "แม็คโครมิตรแท้โชห่วย" ให้มีคุณภาพ


ภาพกิจกรรม


Share this post