หัวข้อกิจกรรม อ่าน
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดคัฟเวอร์แดนซ์ Cover Dance Guy & Girl BBA SMART 2023 จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อว 19 ม.ย. 67 12:51:01
 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดคัฟเวอร์แดนซ์ Cover Dance Guy & Girl BBA SMART 2023 จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อว
54
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมนิเทศศาสตร์บริการวิชาการชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 19 ม.ย. 67 12:48:28
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมนิเทศศาสตร์บริการวิชาการชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
57
อกหักก็แค่เสียใจ แต่ถ้าเรียนติด E เมื่อไหร่เตรียมแก้ I ทันที #การจัดการทั่วไป 19 ม.ย. 67 12:42:46
 อกหักก็แค่เสียใจ แต่ถ้าเรียนติด E เมื่อไหร่เตรียมแก้ I ทันที #การจัดการทั่วไป
53
ถ้าการไปอยู่ในใจใครมันยาก อยู่บ้านเถอะ เชื่อเรา #การจัดการข้อมูลธุรกิจ 19 ม.ย. 67 12:34:07
 ถ้าการไปอยู่ในใจใครมันยาก อยู่บ้านเถอะ เชื่อเรา #การจัดการข้อมูลธุรกิจ
58
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านงานวิจัยให้กับนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โด 19 ม.ย. 67 12:27:52
 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านงานวิจัยให้กับนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โด
56
ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุด จงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขก็พอ #การตลาด 19 ม.ย. 67 11:21:18
 ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุด จงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขก็พอ #การตลาด
67
ถ้ามีคนถามว่าแฟนอยู่ที่ไหน ให้ตอบไป แฟนเราเรียนอยู่บริหารฯ #การจัดการทั่วไป 19 ม.ย. 67 11:18:48
 ถ้ามีคนถามว่าแฟนอยู่ที่ไหน ให้ตอบไป แฟนเราเรียนอยู่บริหารฯ #การจัดการทั่วไป
72
การเดินทางหลายพันกิโลเมตร เริ่มต้นด้วยก้าวเพียงก้าวเดียว #การตลาด 19 ม.ย. 67 11:13:49
 การเดินทางหลายพันกิโลเมตร เริ่มต้นด้วยก้าวเพียงก้าวเดียว #การตลาด
72
จบไปแล้วกับกิจกรรม อบรมการเสริมสร้างทักษะความรู้สู่การเป็นนักการตลาดรุ่นเยาว์ (MKT)วิทยากร อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และ ผศ.ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล ในวันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ ตึกอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 19 ม.ย. 67 11:10:04
 จบไปแล้วกับกิจกรรม อบรมการเสริมสร้างทักษะความรู้สู่การเป็นนักการตลาดรุ่นเยาว์ (MKT)วิทยากร อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และ ผศ.ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล ในวันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ ตึกอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
68
Marketing field study @ บริษัท บิวตี้ ดาราอินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท OEM ชั้นนำ ที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ทำให้เราได้เรียนรู้การตลาด การทำธุรกิจ B2B ผ่านการสร้างตัวตน (Personal Branding) 19 ม.ย. 67 11:03:29
 Marketing field study @ บริษัท บิวตี้ ดาราอินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท OEM ชั้นนำ ที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ทำให้เราได้เรียนรู้การตลาด การทำธุรกิจ B2B ผ่านการสร้างตัวตน (Personal Branding)
71
ประมวลภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี UBRU GAME ครั้งที่ 23 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ สนาม ubru happiness stadium 19 ม.ย. 67 10:57:56
 ประมวลภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี UBRU GAME ครั้งที่ 23 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ สนาม ubru happiness stadium
66
จกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 19 ม.ย. 67 10:54:24
 จกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
74
ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ รวมพลัง Soft Power สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน . วันนี้ (๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ (ปริญญาตรี) 19 ม.ย. 67 10:48:49
 ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ รวมพลัง Soft Power สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน . วันนี้ (๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ (ปริญญาตรี)
85
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร อุ่นใจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักศึกษา ที่มีสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการสูงสุด ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ใน 19 ม.ย. 67 10:44:45
 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร อุ่นใจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักศึกษา ที่มีสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการสูงสุด ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ใน "กิจกรรม BBA รักการอ่าน" ภายใต้โครงการพั
82
กิจกรรมโครงการสัมมนาการฝึกทักษะการพูดโน้มน้าววัยรุ่นยุคใหม่ในการทำธุรกิจ กิจกรรมโครงการสัมมนาการฝึกทักษะการพูดโน้มน้าววัยรุ่นยุคใหม่ในการทำธุรกิจ 19 ม.ย. 67 10:39:54
 กิจกรรมโครงการสัมมนาการฝึกทักษะการพูดโน้มน้าววัยรุ่นยุคใหม่ในการทำธุรกิจ กิจกรรมโครงการสัมมนาการฝึกทักษะการพูดโน้มน้าววัยรุ่นยุคใหม่ในการทำธุรกิจ
63
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ HOW TO BE 19 ม.ย. 67 10:38:08
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ HOW TO BE
66
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการทั่วไป นำทีมโดย อ.ภราดา บุญรมย์ ประธานบริหารหลักสูตรฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อโณทัย หาระสาร, ผศ.ดลฤดี พลมิตร และ อ.เจริญ โสภา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการจัดการทั่วไป ศึกษาดูงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโค 19 ม.ย. 67 10:33:48
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการทั่วไป นำทีมโดย อ.ภราดา บุญรมย์ ประธานบริหารหลักสูตรฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อโณทัย หาระสาร, ผศ.ดลฤดี พลมิตร และ อ.เจริญ โสภา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการจัดการทั่วไป ศึกษาดูงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโค
65
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ใหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ กรุงเทพมหานคร ในรายการข่าวสามสี 28 กุมภาพันธ์ 2567 19 ม.ย. 67 10:31:38
 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ใหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ กรุงเทพมหานคร ในรายการข่าวสามสี 28 กุมภาพันธ์ 2567
67
ขอแสดงความยินดีกับ  ทีม DBM SMART MOTION สมาชิกประกอบด้วย นางสาวธนพร จันทรวารี นางสาววรนุช กะวันทา นายอรรถสิทธิ์ วังทะพันธ์ นายภาณุพงศ์ คงเป็นสุข ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ศุภเทพ สติมั่น ได้ส่งตัวแทนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทที่ 1 รูปแบบสื่อ S 19 ม.ย. 67 10:30:01
 ขอแสดงความยินดีกับ ทีม DBM SMART MOTION สมาชิกประกอบด้วย นางสาวธนพร จันทรวารี นางสาววรนุช กะวันทา นายอรรถสิทธิ์ วังทะพันธ์ นายภาณุพงศ์ คงเป็นสุข ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ศุภเทพ สติมั่น ได้ส่งตัวแทนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทที่ 1 รูปแบบสื่อ S
67
อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลชุมชนจากปราชญ์ชุมชนสู่นักศึกษาวิศวกรสังคม 19 ม.ย. 67 10:27:30
 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลชุมชนจากปราชญ์ชุมชนสู่นักศึกษาวิศวกรสังคม
61
รับมอบเกียรติบัตรจากนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ การประกวดหมอลำกลอนทำนองอุบล 19 ม.ย. 67 10:18:49
 รับมอบเกียรติบัตรจากนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ การประกวดหมอลำกลอนทำนองอุบล
68
เมื่อวันที่ 12 และ 19 ม.ค. 67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลยเดช ตันแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 19 ม.ย. 67 10:13:33
 เมื่อวันที่ 12 และ 19 ม.ค. 67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลยเดช ตันแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะพื้นฐานการใช้งาน Google for Education" ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ต.พิบูล อ.พิ
65
วันที่ 22 ก.พ. 67 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหั 19 ม.ย. 67 08:36:28
 วันที่ 22 ก.พ. 67 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหั
49
รายวิชากราฟฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับธุรกิจดิจิทัล -------- วันที่ 23 ก.พ. 67 อ.ไมตรี ริมทอง อาจารย์ผู้สอน พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ในการเรียนการสอนรายวิชากราฟฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับธุรกิจดิจิทัล นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงสำ 19 ม.ย. 67 08:33:14
 รายวิชากราฟฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับธุรกิจดิจิทัล -------- วันที่ 23 ก.พ. 67 อ.ไมตรี ริมทอง อาจารย์ผู้สอน พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ในการเรียนการสอนรายวิชากราฟฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับธุรกิจดิจิทัล นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงสำ
58
รายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ ------ วันที่ 23 ก.พ. 67 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ถ่ายภาพสำหรับโฆษณาสินค้าในงานวิจัย รายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ฐิติพร อุ่นใจ ณ ห้อง BBA Production 18 ม.ย. 67 15:49:51
 รายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ ------ วันที่ 23 ก.พ. 67 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ถ่ายภาพสำหรับโฆษณาสินค้าในงานวิจัย รายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ฐิติพร อุ่นใจ ณ ห้อง BBA Production
59