หัวข้อกิจกรรม อ่าน
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการทั่วไป นำโดย ผศ.ดลฤดี พลมิตร ประธานบริหารหลักสูตรฯ พร้อมด้วย อ.ภราดา บุญรมย์, ผศ.ดร.อมรรัตน์ พรประเสริฐ, ดร.มัลลิกา บุตรทองทิม และ อ.เจริญ โสภา เข้าร่วมการอบรม 6 มิ.ย. 67 15:57:50
 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการทั่วไป นำโดย ผศ.ดลฤดี พลมิตร ประธานบริหารหลักสูตรฯ พร้อมด้วย อ.ภราดา บุญรมย์, ผศ.ดร.อมรรัตน์ พรประเสริฐ, ดร.มัลลิกา บุตรทองทิม และ อ.เจริญ โสภา เข้าร่วมการอบรม "Digital Transformation (DX) : The Path to O
22
วันที่ 1 มิถุนายน 2567 อ.ภราดา บุญรมย์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการทั่วไปทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ร่วมทำกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อม (โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) ณ วัดป่าดงหนองแคน ตำบลนาเลิง อำเภอม่ว 6 มิ.ย. 67 15:55:58
 วันที่ 1 มิถุนายน 2567 อ.ภราดา บุญรมย์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการทั่วไปทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ร่วมทำกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อม (โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) ณ วัดป่าดงหนองแคน ตำบลนาเลิง อำเภอม่ว
17
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศจัดเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 6 มิ.ย. 67 15:54:24
 วันที่ 4 มิถุนายน 2567 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศจัดเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567
16
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ม.ย. 66 09:52:16
 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
1210
ความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน 5 ม.ย. 66 09:28:45
 ความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน
1204
28 มกราคม 2566 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพฯ ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชี 17 มี.ค. 66 08:07:06   สาขาวิชาการบัญชี
 28 มกราคม 2566 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพฯ ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชี
1185
วันที่ 25 ม.ค. 65 กิจกรรมเสริมฝึกการปฏิบัติถ่ายภาพสินค้า 16 มี.ค. 66 21:43:55   สาขาวิชาการตลาด
 วันที่ 25 ม.ค. 65 กิจกรรมเสริมฝึกการปฏิบัติถ่ายภาพสินค้า
1198
6 ก.ย. 65 13:23:31   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 วันที่ 16 ส.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : การประกวดออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
1181
29 ส.ค. 65 22:30:15   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 วันที่ 11 ก.ค. 65 ณ วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านท่าเตาไห อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ จังหวัดอุบลราชธานี
1196
29 ส.ค. 65 20:08:46   สาขาวิชาการตลาด
 วันที่ 3 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. สาขาวิชาการตลาด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป (เสาร์-อาทิตย์) ปี 65
1168
29 ส.ค. 65 11:34:41   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 15-16 มิ.ย. 65 แหล่งเรียนรู้สินค้าชุมชน อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเพิ่มประสบการณ์ในการใช้ทักษะดิจิทัลในการประกอบอาชีพ
1209
22 ก.พ. 65 10:23:36   สาขาวิชาการบัญชี
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ACC)
1207
25 มี.ค. 64 11:20:19   สาขาวิชาการตลาด
 กิจกรรมเสริมประสบการณ์จากศิษย์เก่าการตลาด
1205
25 มี.ค. 64 09:42:17   สาขาวิชาการบัญชี
 กิจกรรมนักบัญชียุคใหม่ใส่ใจชุมชน (ACC) บธ.
1179
25 มี.ค. 64 09:25:53   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRMI โครงการพัฒนานักศึกษายุคใหม่ฯ
1170
25 มี.ค. 64 09:17:37   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 โครงการพัฒนานักศึกษายุคใหม่สู่ความ Smat สไตล์ BBA
1203
15 ม.ค. 64 15:36:19   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 CommArts Show Case หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
1180
20 มี.ค. 63 09:21:13   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 โครงการสัมมนาหลักสูตรบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล Bussiness services in digital world
1173
16 ก.ย. 62 10:20:22   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 กิจกรรมจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
1174
11 ก.ย. 62 11:46:48
 การตลาดอาสาทำความดี
1227
11 ก.ย. 62 10:16:02
 บูธแสดงสินค้าบูธหลักสูตร ACBA 2019
1214
11 ก.ย. 62 10:07:02   สาขาวิชาการบัญชี
 การแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ACC)
1181
11 ก.ย. 62 10:02:49   สาขาวิชาการบัญชี
 สัมมนา ?มาตรฐานทางการบัญชี? (ACC)
1210
11 ก.ย. 62 09:57:41   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 การแข่งขัน E sport (BCom)
1209
11 ก.ย. 62 09:54:43   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 เสวนา Start Up สำหรับนักการจัดการรุ่นใหม่ (GM)
1176