หัวข้อกิจกรรม อ่าน
6 ก.ย. 65 12:30:11
  วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง ไทย พบ มาเลเซีย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1144
6 ก.ย. 65 12:28:42
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ.
1138
6 ก.ย. 65 09:49:59
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย BRONZE MEDAL ระหว่าง ฟิลิปปินส์ พบ สิงคโปร์ กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1142
6 ก.ย. 65 09:43:48
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี, ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, Mr.Jap Jimmy, Mr.Wong Yew Tong, Mr.Tan Wei Kiat Aaron, Ms.Wong Evon, Mr.Koh Aloysius เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิท
1155
6 ก.ย. 65 09:41:03
 วันที่ 5 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง Play off match ระหว่าง สิงคโปร์ พบ มาเลเซีย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1150
6 ก.ย. 65 09:39:29
 วันที่ 5 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ คุณปิยพงษ์ พิรุณ เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1167
6 ก.ย. 65 09:38:12
  วันที่ 5 ส.ค. 65 ณ หอประชุม 113 นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2565
1156
6 ก.ย. 65 09:36:30
 วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1140
6 ก.ย. 65 09:35:36
 วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :สีสันกองเชียร์ขอบสนาม บาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1150
6 ก.ย. 65 09:34:24
 วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1143
6 ก.ย. 65 09:32:06
  วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ คุณประชา กิจตรงศิริ และ คุณสุริยา ไตรนทีพิทักษ์ ที่เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1143
30 ส.ค. 65 11:42:07
 วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิงมาเลเซีย พบ สิงคโปร์
1148
30 ส.ค. 65 10:25:52
 วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1149
30 ส.ค. 65 10:11:55
 วันที่ 3 ส.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1158
30 ส.ค. 65 10:08:37
 วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง ฟิลิปปินส์ พบ มาเลเซีย
1135
30 ส.ค. 65 10:04:37
 วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง ไทย พบ สิงคโปร์
1176
30 ส.ค. 65 10:00:34
 วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : การแข่งขันบาสเกตบอล ระหว่าง ไทยแลนด์ พบ สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1144
30 ส.ค. 65 09:56:11
 วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ไทย พบ มาเลเซีย
1182
30 ส.ค. 65 08:45:53
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลชาย จากฟิลิปปินส์ เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1181
30 ส.ค. 65 08:43:35
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลหญิง จากมาเลเซีย เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1170
30 ส.ค. 65 08:37:00
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง สิงคโปร์ พบ ฟิลิปปินส์
1190
30 ส.ค. 65 08:34:55
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง มาเลเซีย พบ ไทย
1168
30 ส.ค. 65 08:33:06
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ระหว่าง สิงคโปร์ พบ ไทย
1155
30 ส.ค. 65 08:28:25
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลหญิง จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1174
30 ส.ค. 65 08:25:05
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลชาย จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
1184