หัวข้อกิจกรรม อ่าน
27 ก.พ. 61 11:44:07
 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2561
1193
27 ก.พ. 61 11:40:47
 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มรภ.อุบลฯ
1186
27 ก.พ. 61 11:33:51
 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1191
27 ก.พ. 61 11:30:42
 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ(คลัสเตอร์)
1170
27 ก.พ. 61 11:28:08
 โครงการเดิน วิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิฯ
1191
27 ก.พ. 61 11:21:13
 กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(คลัสเตอร์) ปีที่ 4
1166
27 ก.พ. 61 11:17:48
 ระดมกันปลูกต้นไม้เพื่อประดับตกแต่งบริเวณคณะ
1157
27 ก.พ. 61 11:15:39
 จิตอาสา
1179
16 ก.พ. 61 14:20:32
 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560
1177
16 ก.พ. 61 14:11:01
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560
1193
16 ก.พ. 61 14:09:06
 พิธีรับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
1164
16 ก.พ. 61 14:06:33
 ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 สหกรณ์บริการ
1190
16 ก.พ. 61 14:03:13
 โครงการ SINGHA ACTION PHOTOGRAPHY CHALLENGE 2017
1195
16 ก.พ. 61 14:00:41
 ขอแสดงความยินดี รางวัล THE WINNER TEAMWORK Action 2017
1147
16 ก.พ. 61 12:34:28
 กิจกรรม KM BUDDY BBA&PHN@UBRU
1168
16 ก.พ. 61 12:33:05
 กิจกรรม KM BUDDY BBA&PHN@UBRU
1188
16 ก.พ. 61 12:30:45
 ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2560
1193
16 ก.พ. 61 12:27:56
 ประชุมคณะกรรมการการจัดทำวารสารการจัดการและการพัฒนา
1187
16 ก.พ. 61 12:15:49
 BBA จิตอาสา ทำดีถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
1153
16 ก.พ. 61 12:13:20
 จิตอาสาช่วยกันลำเลียงดอกไม้จันทน์
1190
16 ก.พ. 61 12:09:51
 ส่งมอบดอกไม้จันทน์
1194
16 ก.พ. 61 12:07:25
 กฐินสามัคคี มรภ.อบ. ร่วมกับ ม.เกษตรฯ วิทยาเขตจ.สกลนคร
1146
16 ก.พ. 61 12:04:52
 ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
1167
16 ก.พ. 61 12:01:10
 โครงการ Grab ISAN Campus Challenge 2017
1136
16 ก.พ. 61 11:45:57
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
1193