โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

13 ธันวาคม 2562 นำโดย คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้เพิ่มทักษะการทำงานในศตรวรรษที่ ๒๑ วิทยากร อ.กรณิการ์ แสงรัตนกุล,ข้าราชการบำนาญ ผู้สอนร้อยแปดอาชีพ วิทยาลัยเกษตรอุบลราชธานี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบ่อ บ้านหนองบ่อ หมู่ ๑ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post