อบรมเทคนิคก่อนการเข้าใช้ระบบโปรแกรมภาษาอังกฤษสำเร็จรูป

อบรมเทคนิคก่อนการเข้าใช้ระบบโปรแกรมภาษาอังกฤษสำเร็จรูป

“อบรมเทคนิคก่อนการเข้าใช้ระบบโปรแกรมภาษาอังกฤษสำเร็จรูป ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21” ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 นำโดย อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษนักศึกษา ประธานเปิด ร่วมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องบุษยรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 20 จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post