องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏอุบลฯ

"องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏอุบลฯ"

"องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี"
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่รายงานผลการดำเนินการ และรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินการจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรในคณะ ได้เข้าร่วม ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#ขอบคุณภาพบางส่วนจาก #ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post