?วันพ่อแห่งชาติ? พร้อมเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นราชภัฏ ๒๕๖๒

“วันพ่อแห่งชาติ” พร้อมเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นราชภัฏ ๒๕๖๒

------------------------------------
วันนี้ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี ประธานนพิธี นำโดย ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวคำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จากนั้น อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแด่ “พ่อดีเด่นราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ คน ณ ประชุมไพรพะยอม 
-----------------------------------
ขอบคุณภาพสวยๆจากนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
#CommArts #BBA #UBRU

 


ภาพกิจกรรม


Share this post