BBA run @คูเมือง ?เเล่นคูเมืองเบิ่งควมฮุ่งเฮือง เมืองวัฒนธรรม?

BBA run @คูเมือง “เเล่นคูเมืองเบิ่งควมฮุ่งเฮือง เมืองวัฒนธรรม”

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 
นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด นำโดย ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี และชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจเเละการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จัดงานวิ่งเพื่อการกุศล โครงการ BBA run @คูเมือง “เเล่นคูเมืองเบิ่งควมฮุ่งเฮือง เมืองวัฒนธรรม” 
โดยมีวัตถุประสงค์คือ
- เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
- เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนคณะบริหารธุรกิจเเละการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
- เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนฟื้นฟูที่ประสบภัยในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1167 คน 
โดยการวิ่งในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเเละเอกชนภาคประชาชนเเละความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน ตำบลคูเมืองเป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post