บริการวิชาการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

บริการวิชาการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post