วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

"เด็กไทยยุคใหม่
รู้รักสามัคคี 
รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
(คำขวัญวันเด็ก 63)
………………………
ผศ.ดร.ศักดา บุญยืด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีเกมการละเล่นแก่น้องๆเด็กๆมากมาย เช่น การวาดภาพระบายสี สอยดาว ให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post