การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการพัฒนาบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล "กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโตโยต้าดีลักซ์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการและกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


ภาพกิจกรรม


Share this post