กิจการนักศึกษา เตรียมพร้อมรับน้องใหม่

อาจารย์พัชราวดี กุลบุญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ประธานการประชุม นำคณะกรรมการร่วมประชุมหารืองานกิจการนักศึกษา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อม และวางแนวทางในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ณ
ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ


ภาพกิจกรรม


Share this post