ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 2562

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1408455019292318&type=3

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี เชษฐ์ ศรีไมตรี รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและการเรียนรู้ ประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี คณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งมีการชี้แจงขั้นตอนวิธีการจองรายวิชาและลงทะเบียนเรียน จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกองพัฒนานักศึกษา และให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ประจำสาขาวิชา ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post