ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1407403096064177&type=3

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post