ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา
????นายไตรรัตน์ กลิ่นหอม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program CP ALL รุ่นที่ 51 และโครงการ NIDA camp 6 ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำครั้งที่ 6
????นายพิทักษ์พงษ์ บัวศรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการ NIDA camp 6 ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำครั้งที่ 6
#BBA #UBRU


ภาพกิจกรรม


Share this post