กิจกรรม BBA ภูมิใจในเชียร์สร้างสรรค์

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1410328282438325&type=3

กิจกรรม BBA ภูมิใจในเชียร์สร้างสรรค์

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กิจกรรม BBA ภูมิใจในเชียร์สร้างสรรค์ ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารเรียน 7 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post