ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 1/2562

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1413481832122970&type=3

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 1/2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

 


ภาพกิจกรรม


Share this post