หัวข้อข่าว อ่าน
27 มี.ค. 60 18:03:52  รับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 30
27 มี.ค. 60 17:58:48  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 22
27 มี.ค. 60 17:54:41  เชิญร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน 29
27 มี.ค. 60 17:51:34  ประกาศคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 24
27 มี.ค. 60 17:40:56  เชิญร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ 25
27 มี.ค. 60 17:31:03  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี 31
27 มี.ค. 60 17:26:54  ประะกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มรภ.จันทรเกษม 26
27 มี.ค. 60 17:23:45  เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 44
27 มี.ค. 60 17:09:47  เชิญร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการ 33
27 มี.ค. 60 16:52:45  สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 18
27 มี.ค. 60 16:49:52  ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี 33
27 มี.ค. 60 16:44:07  สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.ราชภัฏราชนครินทร์ 19
27 มี.ค. 60 10:26:38  บริษัท จงสถิตย์ จำกัด และบริษัทในเครือ รับสมัครงาน ด่วน!!! 21
26 มี.ค. 60 11:57:23  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ 31
23 มี.ค. 60 18:19:59  ประกวดออกแบบตั้งชื่อ Mascot 39
22 มี.ค. 60 20:52:08  สายนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 48
20 มี.ค. 60 17:33:06  เชิญร่วมกิจกรรมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 65
20 มี.ค. 60 17:18:08  คณะบริหารฯ มรภ.อบ. เชิญร่วมส่งบทความวิชาการ/วิจัย 64
20 มี.ค. 60 17:06:16  ธ.อิสลาม เปิดบริการสินเชื่อสวัสดิการ 56
20 มี.ค. 60 17:01:21  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 67
20 มี.ค. 60 16:53:42  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 80
20 มี.ค. 60 16:36:33  วช. เชิญร่วมส่งข้อเสนอวิจัย 91
19 มี.ค. 60 22:00:02  เชิญร่วมงานเสวนา 51
19 มี.ค. 60 21:45:42  เชิญร่วมส่งบทความด้านบริหารธุรกิจฯ 67
16 มี.ค. 60 16:22:31  กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาค กศ.บป. 110