ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่วารสาร CRRU Journal of Communication ในรูปแบบ E-journal

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่วารสาร CRRU Journal of Communication ในรูปแบบ E-journal โดยสามารถส่งบทความได้ที่ crru.jc@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ms-crru.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงาน คุณสุรีรัตน์  ศรีทะแก้ว โทร.023776016 ต่อ 13


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post